I detta avsnitt finns information och fakta om byggmaterial och deras användning. Innehållet är baserat på underlag ifrån bl a branschföreningar och materialtillverkare.

Kunskap om byggmaterial  omfattar bland annat:
  • materialens ursprung
  • råvaror och tillverkningsmetoder
  • materialegenskaper, t ex densitet, fuktegenskaper mm
  • användningsområden.

Sponsrade kunskapsområden

Byggkeramik

Annonsplats

Fler byggnadsmaterial


Tegel

Tegel är ett keramiskt material som förr ofta användes för att mura upp en byggnads bärande väggar. Tegelstenar och bruk ...
Läs Mer

Stål

Stål är benämningen på en legering av järn och högst ca 2 procent kol samt mindre mängder andra grundämnen. Den ...
Läs Mer

Gips

Bild: Gyproc Gips är ett byggmaterial som används i stor utsträckning inom byggbranschen. Förr användes gips främst för utsmyckning bl.a ...
Läs Mer

Lättbetong

Lättbetong är ett cementbaserat byggnadsmaterial. Det finns flera benämningar på lättbetong beroende på tillverkningsmetod och materialsammansättning Skillnaden mellan betong och ...
Läs Mer

Betong

Betong, montage och gjutning Källor och länkar Betongreparationer (Weber) Instruktioner och tips om hur man blandar betong, gjuter och lagar själv (Weber) ...
Läs Mer

Jord- och stenmaterial

Jord och sten är viktiga råvaror för bygg- och anläggningsbranschen. Kunskapen om jordarter och markegenskaper är grundläggande för bygg- och ...
Läs Mer

CE-märkning av byggproduker

Bransch- och yrkesinformation via samarbetspartners

Putsning.nu

Murning.nu

ByggkeramikhandbokenMur- och Putsföretagen
Sponsrar Byggipedia


Byggkeramikrådet, BKR
Sponsrar Byggipedia
Annonsplats