I detta avsnitt finns information och fakta om byggmaterial och deras användning.

Innehållet är baserat på underlag ifrån bl a branschföreningar och materialtillverkare.

Annonsplats
Kunskap om byggmaterial  omfattar bland annat:
  • materialens ursprung
  • råvaror och tillverkningsmetoder
  • materialegenskaper, t ex densitet, fuktegenskaper mm
  • användningsområden.
Sponsrat:

Byggkeramik

Kunskap om byggnadsmaterial


Isoleringsmaterial

I slutet av 1800-talet började man att konsekvent isolera husen som byggdes i Sverige. Sågspån och halm är exempel på ...
Läs Mer

Tegel

Tegel är ett keramiskt material som förr ofta användes för att mura upp en byggnads bärande väggar. Tegelstenar och bruk ...
Läs Mer

Jord- och stenmaterial

Jord och sten är viktiga råvaror för bygg- och anläggningsbranschen. Kunskapen om jordarter och markegenskaper är grundläggande för bygg- och ...
Läs Mer

Asbest

Ordet Asbest kommer från grekiska, asbestos, som betyder osläckbar eller obrännbar. Asbest som byggnadsmaterial Användningsområden för asbest Asbest användes pga ...
Läs Mer
Laddar…

Bransch- och yrkesinformation via samarbetspartners

Putsning.nu

Murning.nu

ByggkeramikhandbokenMur- och Putsföretagen
Sponsrar Byggipedia


Byggkeramikrådet, BKR
Sponsrar Byggipedia
Annonsplats