I detta avsnitt finns information och fakta om byggmaterial och deras användning. Innehållet är baserat på underlag ifrån bl a branschföreningar och materialtillverkare.

Kunskap om byggmaterial  omfattar bland annat:

  • materialens ursprung
  • råvaror och tillverkningsmetoder
  • materialegenskaper, t ex densitet, fuktegenskaper mm
  • användningsområden.


=> Kontakta Byggipedia för att samarbeta och sponsra så att fler kunskapsområden kan uppdateras och bli tillgängliga för besökare i branschen samt för studerande och beställare.


Sponsrade kunskapsområden

Byggkeramik

Fler byggnadsmaterial


Tegel

Tegel är ett keramiskt material som förr ofta användes för att mura upp en byggnads bärande väggar. Tegelstenar och bruk ...
Läs Mer

Jord- och stenmaterial

Jord och sten är viktiga råvaror för bygg- och anläggningsbranschen. Kunskapen om jordarter och markegenskaper är grundläggande för bygg- och ...
Läs Mer

Stål

Stål är benämningen på en legering av järn och högst ca 2 procent kol samt mindre mängder andra grundämnen. Den ...
Läs Mer

Gips

Bild: Gyproc Gips är ett byggmaterial som används i stor utsträckning inom byggbranschen. Förr användes gips främst för utsmyckning bl ...
Läs Mer

Lättbetong

Lättbetong är ett cementbaserat byggnadsmaterial. Det finns flera benämningar på lättbetong beroende på tillverkningsmetod och materialsammansättning Skillnaden mellan betong och ...
Läs Mer

Betong

Betong, montage och gjutning => Logga in för att alla artiklar om betong och gjutning, materialegenskaper, tillverkning och användningsmråden, eller ...
Läs Mer

Bransch- och yrkesinformation via samarbetspartners

Putsning.nu

Murning.nu

ByggkeramikhandbokenMur- och Putsföretagen
Sponsrar Byggipedia


Byggkeramikrådet, BKR
Sponsrar Byggipedia