Branschföreningar och organisationer sponsrar och bidrar med underlag samt anlitar Byggipedia. Sponsringen används till fasta omkostnader samt en del av det löpande arbete som behövs på webbplatsen. Läs mer: Villkor för sponsring

Byggipedias sponsorer

Branschföreningen för Lösullsisolering

Branschföreningen för Lösullsisolering sponsrar Byggipedia sedan 2021. Om Branschföreningen för Lösullsisolering Branschföreningen för Lösullsisolering driver branschfrågor för företag verksamma inom ...
Läs Mer

Branschföreningen för Relining i Fastigheter, BRIF

Branschföreningen för Relining i fastigheter, BRiF sponsrar Byggipedia sedan 2021. Om Branschföreningen Relining i Fastigheter Branschföreningen Relining i Fastigheter, BriF, ...
Läs Mer

Branschföreningen för Byggnadsberedning, BFB

Branschföreningen för Byggnadsberedning, BFB har sponsrat Byggipedia sedan 2013. (tidigare genom Håltagnings- samt Rivnings- och saneringsentreprenörerna) BFB har också anlitat ...
Läs Mer

Mur- och putsföretagen

Mur- och Putsföretagen (f.d. SPEF) har sponsrat Byggipedia sedan 2013. I samarbete med Byggipedia har webbplatserna murning.nu och putsning.nu tagits ...
Läs Mer

Ställningsföretagen, STIB

Ställningsföretagen, (STIB), har sponsrat Byggipedia sedan 2015. Ställningsföretagen anlitar också Byggipedia för att i samarbete utveckla yrkesutbildningen för ställningsbyggare samt ...
Läs Mer

Byggkeramikrådet, BKR

Byggkeramikrådet, BKR, sponsrar Byggipedia sedan 2013 och har under åren också bidragit med gästartiklar, kunskapsunderlag och bilder till webbplatsen. Om ...
Läs Mer
Annonsplats