Våra samarbetspartners

Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden.

Sveriges Byggindustriers huvuduppgift är att förbättra näringsvillkoren såväl för hela branschen som för de enskilda företagen.

 

Mur- och putsföreningen

Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, är en branschförening inom Sveriges Byggindustrier för murat och putsat byggande i Sverige.

SPEF verkar bland annat för branschens fortbestånd och för dess vidareutveckling i tekniskt och kvalitativt avseende.

Ställningsbyggarna

Ställningsentreprenörerna, STIB är den branschorganisation som verkar för Sveriges ställnings-entreprenörerna.

STIBs ändamål är bl a att främja och utveckla ställnings-verksamheten inom bygg- och industrisektorn samt att tillhandahålls information och kunskap för att på ett kvalitativt sätt tillhandahålla säkra ställningar och arbetsplatser.

Byggkeramikrådet

Byggkeramikrådet, BKR, bildades år 1989 av Plattsättarentreprenörernas Riksförening, PER och Kakelföreningen, KAF.

Syftet var att skapa en gemensam organisation som kunde leda den tekniska utvecklingen och ta tillvara kunskapen från såväl entreprenörer som leverantörer inom det snabbt växande byggkeramiska området.

Håltagningsentreprenörerna

Håltagningsentreprenörerna är en branschförening inom Sveriges Byggindustrier som har till uppgift att främja och utveckla håltagningsproduktionen inom byggindustrin samt verka för en hög kvalitet på verksamheten.

Riv- och Saneringsentreprenörerna

Riv- och Saneringsentreprenörerna består medlemsföretag inom rivnings och/eller saneringsentreprenader.

Övrig verksamhet är exempelvis sanering och återbruk av förorenad jord, återvinning och demontering av byggnader, försäljningsverksamhet av återvunnet material mm

Länk: Villkor för samarbete och sponsring

.

Kunskapsport för byggare