Våra samarbetspartners

Byggföretagen

Byggföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden.

Byggföretagens huvuduppgift är att förbättra näringsvillkoren såväl för hela branschen som för de enskilda företagen.

Mur- och putsföreningen

Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, är en branschförening för murat och putsat byggande i Sverige.

SPEF verkar bland annat för branschens fortbestånd och för dess vidareutveckling i tekniskt och kvalitativt avseende.

Ställningsbyggarna

Ställningsentreprenörerna, STIB är den branschorganisation som verkar för Sveriges ställnings-entreprenörerna.

STIBs ändamål är bl a att främja och utveckla ställnings-verksamheten inom bygg- och industrisektorn samt att tillhandahålls information och kunskap för att på ett kvalitativt sätt tillhandahålla säkra ställningar och arbetsplatser.

Byggkeramikrådet

Byggkeramikrådet, BKR, bildades år 1989 av Plattsättarentreprenörernas Riksförening, PER och Kakelföreningen, KAF.

Syftet var att skapa en gemensam organisation som kunde leda den tekniska utvecklingen och ta tillvara kunskapen från såväl entreprenörer som leverantörer inom det snabbt växande byggkeramiska området.

Branschföreningen för Byggnadsberedning, BFB

BFB består av f d Håltagningsentreprenörerna och Riv- och saneringsentreprenörerna och verkar inom samma område.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!