Byggipedias samarbetspartners består av:

  • branschföreningar och organisationer som sponsrar och bidrar med underlag
  • yrkesverksamma, leverantörer och experter som bidrar med underlag och skriver gästartiklar
  • sakkunniga och andra besökare som rapporterar fel på sidan eller bidrar med synpunkter och förslag.

Alla typer av bidrag och input emotses tacksamt. Var och en bidrar med det de kan och vill dela med sig av.

Sponsringen bidrar dessutom till att finansiera framtida utveckling av webbplatsen – för branschen!

Byggipedias sponsorer