Krisstöd – första hjälpen

Hantering av arbetsplatsolyckor

Detta avsnitt baseras på underlag från bl a:

Så här larmar du 112:
 1. Berätta vad som har hänt.
 2. Ange exakt adress och kommun.
 3. Svara på frågorna.
 4. Följ de larmoperatörens instruktioner.
 5. Avsluta inte samtalet förrän du får tillstånd att göra det.

Det går att ringa 112 även  från en telefonautomat utan att betala.

 • Röda Korset Sverige resp Finland,
 • Myndigheten för samhällsberedskap (MSB),
 • Sjukvårdsupplysningen samt
 • Exempel från byggbranschen.

Avsnitten beskriver första hjälpen vid bl a:

 • Blödning
 • Benbrott
 • Brännskador
 • Medvetslöshet
 • Chock
 • Hjärt- och lungräddning

OBSERVERA

Innehållet i detta avsnitt och i länkade artiklar syftar till att ge en överblick olika skadelägen och akuta åtgärder på plats.

Informationen är enbart översiktlig och är inte avsedd att tillämpas utan kompletterande utbildning och träning.

FörbandslådaDet är viktigt att träna på att utföra första hjälpen, gå kurser och utbildningar t ex  i HLR (hjärt och lungräddning) för att vara väl förberedd och inte själv drabbas av panik om en olycka inträffar.

Första hjälpen utförs i väntan på ambulans och övrig räddningstjänst Ring alltid 112


Artiklar om första hjälpen:

Hjärt- och lungräddning – HLR

Mer info: Hjärt- och lungräddning (Sjukvårdsupplysningen) ...
Läs Mer

Krishantering – arbetsplatsolycka

Krisberedskap och rutiner för hantering av arbetsplatsolyckor är viktigt för att effektiv hantering vid olyckor och personskador. Planering och tydliga ...
Läs Mer

Första hjälpen vid chock

Chock och cirkulationssvikt kan uppstå vid: blödningar utvärtes och invärtes, allvarliga benbrott, brännskador, elektriska stötar. Chock/cirkulationssvikt  är ett allvarligt tillstånd ...
Läs Mer

Första hjälpen vid medvetslöshet

Vid medvetslöshet: Försök väcka den medvetslöse genom tilltal och genom att ruska om. Ring annars 112 och följd instruktioner som ges från ...
Läs Mer

Första hjälpen vid benbrott och brännskador

Första hjälpen vid benbrott Symptom vid benbrott är hård smärta, svullnad, onormal rörlighet och ömtålighet eller felställning. Första hjälpen vid ...
Läs Mer

Första hjälpen vid blödning

Stoppa eller stilla en blödning: Lägg genast ner en person som blöder rikligt! Höj den blödande kroppsdelen, t ex arm eller ...
Läs Mer

Åtgärder vid elolycka

Om någon råkat ut för en elolycka: Bryt strömmen! Om det inte går att bryta strömmen: Dra i kläder eller ...
Läs Mer

Första hjälpen (alla avsnitt)

Hantering av personskador och byggolyckor Denna sida baseras på underlag från: Så här larmar du 112: Berätta vad som har hänt. Ange ...
Läs Mer

Artiklar för vägarbetsplatser

Hjälp på väg – om första hjäpen och organisation vid trafikolycksplatser

Källor och länkar

Anvisningar – Första hjälpen (Röda korset)
Hjärt- och lungräddning (Sjukvårdsupplysningen)
Stoppa en blödning (Sjukvårdsupplysningen)
Första hjälpen vid medvetslöshet (vuxen person) (Röda korset)
Räddning vid trafikolycka (MSV)

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!