Hantering av arbetsplatsolyckor

Detta avsnitt baseras på underlag från bl a:

Så här larmar du 112:
 1. Berätta vad som har hänt.
 2. Ange exakt adress och kommun.
 3. Svara på frågorna.
 4. Följ de larmoperatörens instruktioner.
 5. Avsluta inte samtalet förrän du får tillstånd att göra det.

Det går att ringa 112 även  från en telefonautomat utan att betala.

Annonsplats
 • Röda Korset Sverige resp Finland,
 • Myndigheten för samhällsberedskap (MSB),
 • Sjukvårdsupplysningen samt
 • Exempel från byggbranschen.

Avsnitten beskriver första hjälpen vid bl a:

 • Blödning
 • Benbrott
 • Brännskador
 • Medvetslöshet
 • Chock
 • Hjärt- och lungräddning

OBSERVERA

Innehållet i detta avsnitt och i länkade artiklar syftar till att ge en överblick olika skadelägen och akuta åtgärder på plats.

Annonsplats

Informationen är enbart översiktlig och är inte avsedd att tillämpas utan kompletterande utbildning och handledd träning.

FörbandslådaDet är viktigt att träna på att utföra första hjälpen, gå kurser och utbildningar t ex  i HLR (hjärt och lungräddning) för att vara väl förberedd och inte själv drabbas av panik om en olycka inträffar.

Annonsplats

Första hjälpen utförs i väntan på ambulans och övrig räddningstjänst Ring alltid 112


Artiklar om första hjälpen:

Checklista L-ABC

Kontrollera olycksplatsen för att skapa dig en bild av vad som hänt. L – Livsfarligt läge Bedöm om det är ...
Läs Mer

Först på plats – Skyldigheter och åtgärder vid trafikolycka

En vägarbetsplats innebär en risk för såväl trafikanterna som för vägarbetare på arbetsplatsen. En del missar varningsskyltar och hinner inte ...
Läs Mer

Krisorganisation på arbetsplatsen

En krisorganisation med tydlig uppgiftsfördelning som tydligt anger vem som har ansvar för vad vid en arbetsplatsolycka eller annan allvarlig ...
Läs Mer

Krisberedskap för arbetsplatsen

Krisberedskap och rutiner för hantering av arbetsplatsolyckor är viktigt för att effektiv hantering vid olyckor och personskador. Planering och tydliga ...
Läs Mer
Laddar…

Källor

Röda korset
Sjukvårdsupplysningen)

Annonsplats