Krisstöd – första hjälpen

Hantering av personskador och byggolyckor

Detta avsnitt baseras på underlag från bl a:

Så här larmar du 112:
 1. Berätta vad som har hänt.
 2. Ange exakt adress och kommun.
 3. Svara på frågorna.
 4. Följ de larmoperatörens instruktioner.
 5. Avsluta inte samtalet förrän du får tillstånd att göra det.

Det går att ringa 112 även  från en telefonautomat utan att betala.

 • Röda Korset Sverige resp Finland,
 • Myndigheten för samhällsberedskap (MSB),
 • Sjukvårdsupplysningen samt
 • Exempel från byggbranschen.

Avsnitten beskriver första hjälpen vid bl a:

 • Blödning
 • Benbrott
 • Brännskador
 • Medvetslöshet
 • Chock
 • Hjärt- och lungräddning

Förbandslåda

Instruktioner och filmer om första hjälpen:

Hjärt- och lungräddning – HLR

Mer info: Hjärt- och lungräddning (Sjukvårdsupplysningen) ...
Läs Mer

Krishjälp vid arbetsplatsolycka

Krishjälp vid olycka Genom att bete dig lugnt och målmedvetet vid arbetsplatsolycka skapar du som hjälpare en känsla av trygghet: ...
Läs Mer

Första hjälpen vid chock

Symptom på chock kan uppstå vid blödningar, allvarliga benbrott, brännskador, uttorkning och vid sjukdomsanfall samt elektriska stötar. De vanligaste symptomen på chock: Huden är ...
Läs Mer

Första hjälpen vid medvetslöshet

Vid medvetslöshet: Försök väcka den medvetslöse genom tilltal och genom att ruska om. Ring annars 112 och följd instruktioner som ges från ...
Läs Mer

Första hjälpen vid benbrott och brännskador

Första hjälpen vid benbrott Symptom vid benbrott är hård smärta, svullnad, onormal rörlighet och ömtålighet eller felställning. Första hjälpen vid ...
Läs Mer

Första hjälpen vid blödning

Stoppa eller stilla en blödning: Lägg genast ner en person som blöder rikligt! Höj den blödande kroppsdelen, t ex arm eller ...
Läs Mer

Åtgärder vid elolycka

Om någon råkat ut för en elolycka: Bryt strömmen! Om det inte går att bryta strömmen: Dra i kläder eller ...
Läs Mer

Första hjälpen (alla avsnitt)

Hantering av personskador och byggolyckor Denna sida baseras på underlag från: Så här larmar du 112: Berätta vad som har hänt. Ange ...
Läs Mer

Källor och länkar

.

Annons


Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia och får endast användas i utbildningsyfte om lärare/skolor/kursledare har licens för detta, eller annat avtal med Byggipedia, för läsåret 18/19 fram t o m 30 juni 2019,
 • - Den som har lärarlicens får dela ut materialet som utskrift/utskriftskopia - till egna elever och kursdeltagare.
 • - Efter avslutad utbildning får elev eller kursdelatagare behålla utskrifter av materialet, från en licensierad lärare/kursledare, och använda för eget/privat bruk.

 • Materialet eller delar av dess innehåll får inte av någon - som inte har särskild överrenskommelse med Byggipedia om detta:
 • - delas ut eller spridas i digital form, t ex som PDF.
 • - publiceras i digital eller tryckt form
 • - säljas vidare eller på annat sätt ingå i kommersiellt verksamhet (annat än inom ramen för den verksamhet licensen avser).

 • Om du fått tillgång till detta material på annat sätt på annat sätt än vad som är tillåtet enligt ovan eller om du har frågor kring hur du kan använda materialet i din egen verksamhet - Kontakta Byggipedia
  Don`t copy text!