Etikettarkiv: Entreprenad

Besiktningar och garantitid

Den dagen bygget är klart skall entreprenaden, dvs hela projektet, överlämnas till byggherren. I anslutning till överlämnandet görs i de allra flesta fall en besiktning, en slutbesiktning. Den som utför besiktningen är en särskilt besiktningsman/besiktningsförrättare.

Besiktningsmannen kontrollerar okulärt (dvs det han kan se med blotta ögat) bl a att:

  • Gällande byggregler följts
  • Gällande avtal och bygghandlingar följts
  • Alla dokument, t ex relationshandling, branddokumentation etc, finns med vid överlämnandet.
  • Byggarna städat ordentligt efter sig!

Fortsätt läsa Besiktningar och garantitid

Upphandlings- och entreprenadformer

Upphandling av bygg- och anläggningsarbeten

Innan en byggentreprenad påbörjas skrivs ett avtal (entreprenadkontrakt) mellan byggherren/beställaren (som ofta är fastighetsägaren) och det byggföretag  (entreprenör) som skall utföra bygget eller anläggningsprojektet (entreprenaden).

Beställaren kan välja mellan olika entreprenadformer beroende på hur stor del och ansvar denne vill ta för projektering och de olika delarna av entreprenaden.

Fortsätt läsa Upphandlings- och entreprenadformer