Building Information Modelling, BIM.

BIM är ett system för hantering av programvara för projektering, planering och genomförande av byggprojekt.

  • Förutom 3D-simulering kan idag kostnader och tider integreras i modelleringen. Det innebär att flera dimensioner beaktas. Man talar då om 4D och 5D.
  • Det krävs kunskap om hantering av BIM om det skall fungera effektivt. För att skapa kunskap krävs intresse, erfarenhet och pilotprojekt.
  • Programvaran som används varierar med behov och projektets förutsättningar
  • BIM kan medföra stora fördelar för produktionen men då krävs att produktionens förutsättningar beaktas redan från början i projekteringsprocessen.

Förutsättningar för automation i branschen

Automation av byggprocessen förutsätter noggranna förberedelser, planering och projektering med digitala bygghandlingar och användning av positioneringsteknik. Mer exakta bygghandlingar (filer ...
Läs Mer

Användning av drönare inom bygg- och anläggning

Fördelen med drönare är att den kan överblicka och scanna av stora områden - även de som inte är lika ...
Läs Mer

Digital kompetens för byggarbetsplatsen

Om tillämpning av digitala processtöd ska fungera effektivt och värdeskapande för arbetsplatsen, yrkesarbetaren och beställare krävs att användaren har grundläggande ...
Läs Mer

BIM för yrkesarbetare

Användning av BIM-modeller i produktionen bedöms öka för bygg- och anläggningsprojekt men också inom fastighetsförvaltning. För de yrkesarbetare som utbildas ...
Läs Mer
Laddar…

Annonsplats

Gästartiklar om BIM

BIM i undervisningen

BIM i praktiken

Annonsplats