Building Information Modelling, BIM.

BIM är ett system för hantering av programvara för projektering, planering och genomförande av byggprojekt.

  • Förutom 3D-simulering kan idag kostnader och tider integreras i modelleringen. Det innebär att flera dimensioner beaktas. Man talar då om 4D och 5D.
  • Det krävs kunskap om hantering av BIM om det skall fungera effektivt. För att skapa kunskap krävs intresse, erfarenhet och pilotprojekt.
  • Programvaran som används varierar med behov och projektets förutsättningar
  • BIM kan medföra stora fördelar för produktionen men då krävs att produktionens förutsättningar beaktas redan från början i projekteringsprocessen.


Byggipedia söker sponsor för detta kunskapsområde för att kunna öppna upp och vidareutveckla innehållet.

=> Är du redan sponsor till Byggipedia och har nyttjanderätt av innehållet behöver du logga in för att läsa artiklarna här samt ta del ev annan BIM-relaterad information, nyhetslänkar mm


Gästartiklar om BIM:

BIM i undervisningen

BIM i praktiken