Etikettarkiv: Byggarbetsplatsen

Ställningssäkerhet

Funktionella och säkra byggnadsställningar är A och O för ett effektivt byggnads- och montagearbete från ställningen.

Hur ställningen är utformad och infäst  kan vara avgörande för yrkesarbetarnas  säkerhet.

By HK Arun - Own work, CC BY-SA 3.0, (Wikimedia)
Säkerheten har hög prioritet vid ställningsbyggnad i Sverige. Bilden visar uppförande av en bambuställning som ”hänger” på fasaden i Hong Kong. Foto: HK ArunOwn work, CC BY-SA 3.0, (Wikimedia)

Under 1990-talet och framåt har olyckorna i samband med arbete på byggnadställningar minskat avsevärt. Fortfarande sker dock ett par hundra olyckor varje år från ställning.

Tidigare skedde  omkring 1000 ställningsolyckor per år. Det handlar ofta om fall- eller rasolyckor.

Fortsätt läsa Ställningssäkerhet

Fjärrvärmeanslutna byggbodar ger låga driftkostnader och en bättre miljö

Energieffektiv etablering

Artikelförfattare:
Johnny Kellner, Teknik- och miljöchef på Veidekke i Sverige.
Johnny Kellner ägnar en stor del av årsdagarna till miljö- och klimatfrågor och är initiativtagare till Veidekkes svanenmärkta lågenergikoncept TellHus.

En del av tiden ägnas även åt externa föreläsningar och artiklar. En viktig del av arbetet är att han fortfarande är operativ i konkreta byggnadsprojekt.
Artikel ursprungligen  publicerad på Kunskapslänken.se

Veidekke har tillsammans med Cramo och Fortum utvecklat fjärrvärmeanslutna byggbodar i stället för de traditionellt eluppvärmda. Huvudskälet är att minska utsläppen av koldioxid (CO2) genom att inte använda kvalificerad el för lågvärdig uppvärmning och tappvarmvatten i bodarna.

Konvertering till fjärrvärme i byggbodar innebär lägre driftskostnad
Inom kv Ytterskär i brf Snökristallen i Västertorp i södra Stockholm där vi under augusti 2011 färdigställt ett flerbostadshus med 36 lägenheter har vi haft en etablering med 10 byggbodar.

Fortsätt läsa Fjärrvärmeanslutna byggbodar ger låga driftkostnader och en bättre miljö

Elsäkerhet – tillfällig el

Byggarbetsplatsens elsäkerhet

el iconNär starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1 trädde i kraft ersatte dessa föreskrifterna för tillfälliga starkströmsanläggningar.

I syfte att ta reda på hur byggentreprenörer följer starkströmsföreskrifterna. Efter ett trettiotal tillsynsbesök på byggarbetsplatser under 2009 har har Elsäkerhetsverket dokumenterat elsäkerheten  i en rapport.
Fortsätt läsa Elsäkerhet – tillfällig el