Avsnittet om byggteknik följer samma struktur som byggdelstabellen, Översiktligt beskrivs byggdelens delens funktion och tekniksa utförande med exempel på byggnadsteknik, material och produktionsmetoder.


=> Logga in för att alla artiklar om byggnadsteknik, eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel