Avsnittet om byggteknik följer samma struktur som byggdelstabellen, Översiktligt beskrivs byggdelens delens funktion och tekniska utförande med exempel på byggnadsteknik, material och produktionsmetoder.

Annonsplats
Sponsrat kunskapsområde:

Fasader

Annonsplats

=> Kontakta Byggipedia för att medverka att sprida kunskap om byggprodukter och -material samt om produktionsmetoder.


Annonsplats