Byggteknik

Avsnittet om byggteknik följer samma struktur som byggdelstabellen, Översiktligt beskrivs byggdelens delens funktion och tekniksa utförande med exempel på byggnadsteknik, material och produktionsmetoder.

Mark

Marken som byggnaden eller anläggningen uppförs på är en del  konstruktionen. Markarbetena är viktiga för att uppnå stabilitet och undvika ...
Läs Mer

Grund

Grundläggning av hus anpassas till byggnadens förutsättningar, eventuell källare samt till markens beskaffenhet och grundvattenförhållanden. Undergrundens, dvs markens, beskaffenhet undersöks ...
Läs Mer

Byggnadsstomme

Byggnadsstommen består av bärande väggar, pelare samt bjälklag. Byggnadens bärande och lastöverförande delar samverkar i ett stomsystem. Stomsystemet är en ...
Läs Mer

Tak

Taket utgör tillsammans med fasaden byggnadens klimatskärm. Taket skall vara tätt och leda bort regn- och smältvatten. Utformning av tak ...
Läs Mer
Laddar…
Annons


Kunskapsport för byggare

Don`t copy text!