Artiklar och information om förekommande hälsofarliga ämnen i samband med byggnads- och rivningsarbeten.

PCB

PCB är ett mycket miljö- och hälsofarligt ämne. I samband med ROT och rivning kan bl a fog- och golvmaterial ...
Läs Mer

Asbest

Ordet Asbest kommer från grekiska, asbestos, som betyder osläckbar eller obrännbar. Asbest som byggnadsmaterial Användningsområden för asbest Asbest användes pga ...
Läs Mer

Kvartsdamm

Om kvarts Kvarts är ett mineral av kristallstruktur som består av kiseldioxid. Kvarts finns bland annat i granit och gnejs ...
Läs Mer
Annonsplats