Artiklar och information om förekommande hälsofarliga ämnen i samband med byggnads- och rivningsarbeten.


=> Logga in för alla artiklar samt fördjupning om Asbest, PCB, kvartsdamm m fl miljö och hälsofarliga ämnen eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel i undervisning