Farliga ämnen

Artiklar och information om förekommande hälsofarliga ämnen i samband med byggnads- och rivningsarbeten.

PCB

PCB är ett mycket miljö- och hälsofarligt ämne. I samband med ROT och rivning kan bl a fog- och golvmaterial ...
Läs Mer

Asbest

Ordet Asbest kommer från grekiska, asbestos, som betyder osläckbar eller obrännbar. Om asbest Användningsområden för asbest Asbest användes pga den ...
Läs Mer

Kvartsdamm

Om kvarts Kvarts är ett mineral av kristallstruktur som består av kiseldioxid. Kvarts finns bland annat i granit och gnejs ...
Läs Mer
Riv- och saneringsentreprenörerna informerar om farliga ämnen:


Källa: Risker och förebyggande åtgärder – Farliga ämnen.

Länkar

Om radon i byggnader (Boverket)

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!