Farliga ämnen

Artiklar och information om förekommande hälsofarliga ämnen i samband med byggnads- och rivningsarbeten.

PCB

PCB är ett mycket miljö- och hälsofarligt ämne. I samband med ROT och rivning kan bl a fog- och golvmaterial ...
Läs Mer

Asbest

Ordet Asbest kommer från grekiska, asbestos, som betyder osläckbar eller obrännbar. Om asbest Användningsområden för asbest Asbest användes pga den ...
Läs Mer

Kvartsdamm

Om kvarts Kvarts är ett mineral av kristallstruktur som består av kiseldioxid. Kvarts finns bland annat i granit och gnejs ...
Läs Mer
Riv- och saneringsentreprenörerna informerar om farliga ämnen:


Källa: Risker och förebyggande åtgärder – Farliga ämnen.

Länkar

Om radon i byggnader (Boverket)

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia.se och får inte användas i utbildningsyfte utan licens. Elever på licensierad skola får - för eget bruk - behålla utskrivet material som använts i undervisningen. Materialet får dock inte spridas vidare eller säljas.

Skolor och lärare med licens samt deras elever får använda denna utskrift/utskriftskopia i undervisningen under läsåret 2018/19
Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning. Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!