Byggnadsfysik är kunskapen om värme, luft och fukt i byggnader.

Byggnadsfysik handlar om flöden och hur värme- luft, ljud och fukt breder ut sig och transporteras genom byggnadsdelar och byggnader.

Annonsplats

En god byggnadsfysik innebär också att inomhusmiljön är sund för de som bor i huset.

För konstruktören gäller det bland annat:

  • att hitta balans mellan energianvändning, ventilation och sunda material som inte avger skadliga ämnen till inomhusluften.
  • projektera och föreskriva utförandedetaljer för att uppnå en fuktsäker konstruktion.

Det är inte bara projektörerna som har ansvar för byggnadsfysiken. Det är i allra högsta grad byggentreprenörens och hantverkarnas ansvar att utföra detaljer på ett sätt att risk för läckage, köldbryggor och kondens uppstår.

Fokus på byggnadsfysik handlar om att uppnå t ex:

  • En sund och bekväm inomhusmiljö, t ex ren och frisk luft, fri från lukt föroreningar och hälsoskadliga ämnen.
  • En god teknisk komfort, t ex lagom temperatur och god ventilation.
  • Låg energiförbrukning, byggnadsteknik och installationer samverkar för att hålla energianvändningen låg.
  • Beständighet/hållbarhet i konstruktioner och material, t ex att konstruktioner och material skall väljas för att klara det klimat och det påfrestningar byggnaden kommer att utsättas för.
  • Konstruktioner skall utföras så att de inte i onödan utsätts för t ex fukt eller annat som riskerar att bryta ner de ingående materialen.
  • Säkerhet, bl a hållfasthet, brand, inbrott, utrymningsvägar.

Riskkonstruktioner undviks

Annonsplats

Riskkonstruktionerna är sådan byggdelar eller detaljer som är särskilt utsatta eller känsliga för t ex fukt- och värmeläckage eller som är kritiska ur brand- och säkerhetssynpunkt.

Risken för felkonstruktion kan gälla de flesta byggdelar, men framförallt de som ingår i byggnadens klimatskärm och grund, men också utformning av brandceller, badrum och tätskikten i dessa.

Detaljutföranden kräver särskild uppmärksamhet och noggrannhet, både vid projektering och utförande på plats t ex av anslutningar mellan väggar, tak, bjälklag, materialskarvar mm. Små avvikelser kan få stora konsekvenser.

Annonsplats

Om energianvändning

Energiförbrukning/energianvändning i hus beror till stor del på vilket uppvärmningsbehov byggnaden har.

Byggnadstekniska och installationstekniska åtgärder görs för att begränsa energianvändningen utan att behöva sänka inomhustemperaturen så att komforten försämras för de människor som använder byggnaden som bostad eller arbetsplats.

Fukt

Fuktdimensionering är viktigt för sund inomhusmiljö. Det viktiga är att projektera och bygga hus där risken för fuktproblem undviks. Fuktproblem ...
Läs Mer

Värme

Byggnadsfysik handlar om temperatur inomhus och upplevt klimat i byggnader. I Sverige behöver de flesta hus värmas upp under vintern ...
Läs Mer

Ljud

Ljud är en vågrörelse och en svängning. En ljudvåg är en svängning som breder ut sig i luften och genom ...
Läs Mer

Luft

Ett väldimensionerat och korrekt installerat ventilationssystem skall ge en hälsosam inomhusluft - fri från drag och onödiga värmeförluster. Kvalitetsparametrar för inomhusluft Genom att ...
Läs Mer

Brandskydd i byggnader

Byggnadstekniskt brandskydd Brandskydd i byggnader syftar till att: Förebygga uppkomst av brand. Upprätthålla byggnadsdelars bärförmåga vid brand. Minska risken för ...
Läs Mer
Annonsplats