Byggnadsfysik

Byggnadsfysik är kunskapen om värme, luft och fukt i byggnader.

Byggnadsfysik handlar om flöden och hur värme- luft, ljud och fukt breder ut sig och transporteras genom byggnadsdelar och byggnader.

En god byggnadsfysik innebär också att inomhusmiljön är sund för de som bor i huset.

För konstruktören gäller det bland annat:

  • att hitta balans mellan energianvändning, ventilation och sunda material som inte avger skadliga ämnen till inomhusluften.
  • projektera och föreskriva utförandedetaljer för att uppnå en fuktsäker konstruktion.

Det är inte bara projektörerna som har ansvar för byggnadsfysiken. Det är i allra högsta grad byggentreprenörens och hantverkarnas ansvar att utföra detaljer på ett sätt att risk för läckage, köldbryggor och kondens uppstår.

Målet med byggnadsfysik

Målsättning

Målet med en god byggnadsfysik kan vara:

  • En sund och bekväm inomhusmiljö, t ex ren och frisk luft, fri från lukt föroreningar och hälsoskadliga ämnen.
  • En god teknisk komfort, t ex lagom temperatur och god ventilation.
  • Låg energiförbrukning, byggnadsteknik och installationer samverkar för att hålla energianvändningen låg.
  • Beständighet/hållbarhet i konstruktioner och material, t ex att konstruktioner och material skall väljas för att klara det klimat och det påfrestningar byggnaden kommer att utsättas för. Konstruktioner skall utföras så att de inte i onödan utsätts för t ex fukt eller annat som riskerar att bryta ner de ingående materialen.
  • Säkerhet, bl a hållfasthet, brand, inbrott, utrymningsvägar.
Riskkonstruktioner undviks

Riskkonstruktioner undviks

Riskkonstruktionerna är sådan byggdelar eller detaljer som är särskilt utsatta eller känsliga för t ex fukt- och värmeläckage eller som är kritiska ur brand- och säkerhetsynpunkt.

Risken för felkonstruktion kan gälla de flesta byggdelar, men framförallt de som ingår i byggnadens klimatskärm och grund, men också utformning av brandceller, badrum och tätskikten i dessa.

Detaljutföranden kräver särskild uppmärksamhet och noggrannhet, både vid projektering och utförande på plats t ex av anslutningar mellan väggar, tak, bjälklag, materialskarvar mm. Små avvikelser kan få stora konsekvenser.

Energianvändning

Energianvändning

Energiförbrukning/energianvändning i hus beror till stor del på vilket uppvärmningsbehov byggnaden har. Byggnadstekniska och installationstekniska åtgärder görs för att begränsa energianvändningen utan att behöva sänka inomhustemperaturen så att komforten försämras för de människor som använder byggnaden som bostad eller arbetsplats.

Länkar

Hälsa- och miljö byggnader (Boverket)

.


Annons

Kunskapsport för byggare

Don`t copy text!