Byggnadsfysik är kunskapen om värme, luft och fukt i byggnader.

Byggnadsfysik handlar om flöden och hur värme- luft, ljud och fukt breder ut sig och transporteras genom byggnadsdelar och byggnader.

En god byggnadsfysik innebär också att inomhusmiljön är sund för de som bor i huset.

För konstruktören gäller det bland annat:

  • att hitta balans mellan energianvändning, ventilation och sunda material som inte avger skadliga ämnen till inomhusluften.
  • projektera och föreskriva utförandedetaljer för att uppnå en fuktsäker konstruktion.

Det är inte bara projektörerna som har ansvar för byggnadsfysiken. Det är i allra högsta grad byggentreprenörens och hantverkarnas ansvar att utföra detaljer på ett sätt att risk för läckage, köldbryggor och kondens uppstår.

Fokus på byggnadsfysik handlar om att uppnå t ex:

  • En sund och bekväm inomhusmiljö, t ex ren och frisk luft, fri från lukt föroreningar och hälsoskadliga ämnen.
  • En god teknisk komfort, t ex lagom temperatur och god ventilation.
  • Låg energiförbrukning, byggnadsteknik och installationer samverkar för att hålla energianvändningen låg.
  • Beständighet/hållbarhet i konstruktioner och material, t ex att konstruktioner och material skall väljas för att klara det klimat och det påfrestningar byggnaden kommer att utsättas för.
  • Konstruktioner skall utföras så att de inte i onödan utsätts för t ex fukt eller annat som riskerar att bryta ner de ingående materialen.
  • Säkerhet, bl a hållfasthet, brand, inbrott, utrymningsvägar.


=> Logga in för alla artiklar byggnadsfysik, värme, ljud, luft, energi och inomhumiljö eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel