Arkitektens arbete är att formge byggnader och miljöer så att de både blir funktionella och vackra. Arkitekten börjar ofta sitt arbete byggprojektets tidiga skede och samverkar sen med konstruktörer och andra projektörer för att skapa helheten för projektet.

Arkitekturhistoria berättar om olika byggnadsstilar och vad som påverkat arkitektur och byggande genom tiderna. Religion och status har varit två viktiga faktorer för arkitekturens utveckling.


=> Kontakta Byggipedia för att hjälpa till med uppdatering, nya underlag och artiklar och/eller med sponsring av detta kunskapsområde.