Innehållet i detta avsnitt motsvarar grundläggande kunskapsnivå för flertalet yrken inom både bygg- och anläggning samt en översikt frö andra aktörer och andra teoretiska utbildningar inom samhällsbyggnad.

Grundläggande byggmateriallära

Grundläggande materiallära tar upp viktiga materialegenskaper, användningsområden och tillverkning. Syftet är att skapa grundläggande förståelse för hur olika material skiljer sig åt och hur materialegenskaper påverkar hur materialet kan användas och samverka i en konstruktion.

Byggmaterial

Husbyggnadsteknikens grunder

Avsnittet teknik beskriver husbyggnadsteknikens grunder, vanliga byggmaterial, tekniska förutsättningar och funktionskrav.

Byggteknik

Byggnadsfysik

Byggnadsfysik behandlar byggnaders komfort, värme, ventilation och energianvändning samt fuktproblem och hälsoaspekter vid brukande av byggnader samt hur material och produktion kan påverka detta.

Byggnadsfysik

Hållfasthetslära

Hållfasthetslära tar upp grundläggande förståelse för hur bl a drag- och tryckkrafter påverkar en byggdel, spänningar och påkänningar i materialet. Armeringens funktion mm

Hållfasthet

Hållbarhetsperspektiv

Miljö och energi

OBS! Informationen är generell!

Detaljerade krav, utföranden och montageanvisningar  beskrivs i byggregler, leverantörsanvisningar, bygghandlingar och specifikationer och andra handlingar som är framtagna för det specifika byggprojektet.

Läs också:

Bygghandlingar


=> Logga in för alla sidor om material, teknik, byggnadsfysisk samt miljö och kvalitet eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel