Innehållet i detta avsnitt motsvarar grundläggande byggkunskaper framtagna för flertalet yrken och yrkesutbildningar inom bygg- och anläggning

Grundläggande byggkunskaper även för:

Annonsplats
  • YH/ingenjörsutbildningar
  • arkitektur,
  • fastighetsförvaltning,
  • fastighetsmäkleri,
  • installatörsyrken,
  • beställare, projektadministratörer, bostadsrättsföreningar m fl.

Grundläggande materiallära tar upp viktiga materialegenskaper, användningsområden och tillverkning. Syftet är att skapa förståelse för hur olika material skiljer sig åt och hur materialegenskaper påverkar hur materialet kan användas och samverka i en konstruktion.

Avsnittet byggteknik beskriver husbyggnadsteknikens grunder, vanliga byggmaterial, tekniska förutsättningar och funktionskrav.

Byggnadsfysik behandlar byggnaders komfort, värme, ventilation och energianvändning samt fuktproblem och hälsoaspekter vid brukande av byggnader samt hur material och produktion kan påverka detta.

Annonsplats

Hållfasthetslära tar upp grundläggande förståelse för hur bl a drag- och tryckkrafter påverkar en byggdel, spänningar och påkänningar i materialet. Armeringens funktion mm.

Hållbarhetsperspektiv på byggmaterial och -teknik

Begreppet hållbart inom byggande bör utgå ifrån faktorer som byggnadens användning, livslängd, drift och underhåll.

Annonsplats

Hållbart kan även handla om användarnas, t ex de boendes bekvämlighet, trivsel, hälsa, trygghet och boendekostnad. 

Fokus bör därför alltid ligga på helheten samt hur konstruktioner och material samverkar när – innan enskilda lösningar och material väljs.

Läs mer:

Annonsplats