Innehållet i detta avsnitt motsvarar grundläggande kunskapsnivå för flertalet yrken inom bygg- och anläggning samt ingenjörsyrken. Det kan också användas som grundläggande byggnadskunskap inom arkitektur, fastighetsförvaltning, fastighetsmäkleri, installationsyrken samt för beställare, projektadministratörer, bostadsrättsföreningar och andra husägare m fl.

Grundläggande materiallära tar upp viktiga materialegenskaper, användningsområden och tillverkning. Syftet är att skapa förståelse för hur olika material skiljer sig åt och hur materialegenskaper påverkar hur materialet kan användas och samverka i en konstruktion.

Annonsplats

Avsnittet byggteknik beskriver husbyggnadsteknikens grunder, vanliga byggmaterial, tekniska förutsättningar och funktionskrav.

Byggnadsfysik behandlar byggnaders komfort, värme, ventilation och energianvändning samt fuktproblem och hälsoaspekter vid brukande av byggnader samt hur material och produktion kan påverka detta.

Hållfasthetslära tar upp grundläggande förståelse för hur bl a drag- och tryckkrafter påverkar en byggdel, spänningar och påkänningar i materialet. Armeringens funktion mm.

OBS! Informationen på Byggipedia är generell

Det innebär att detaljerade krav, utföranden och montageanvisningar – som beskrivs i aktuella byggregler, leverantörsanvisningar samt bygghandlingar såsom ritningar och specifikationer och ev andra handlingar som är framtagna för det specifika byggprojektet – ska följas.

Hållbarhetsperspektiv

Begreppet hållbart syftar idag ofta på miljö- och energifrågor. När det gäller byggandet brukade hållbart tidigare syfta på konstruktionens stabilitet och hållfasthet samt materialens livslängd. Dessa och andra faktor bör även idag vara utgångspunkten innan man väljer enskilda material.

Läs mer:

Annonsplats