Material och teknik

Avsnittet om material och teknik beskriver husbyggnadsteknikens grunder, vanliga byggmaterial, tekniska förutsättningar och funktionskrav.

Detaljerat krav, utföranden och montageanvisningar  beskrivs i byggregler, leverantörsanvisningar, bygghandlingar och specifikationer och andra handlingar som är framtagna för det specifika byggprojektet.

Bygghandlingar och byggbeskrivningar kan vara juridiskt bindande i enlighet med vad som skrivs in i byggkontraktet och skall därför alltid följas – om inget annat föreskrivs under projektets gång.

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!