Innehållet i detta avsnitt motsvarar grundläggande kunskapsnivå för flertalet yrken inom bygg- och anläggning samt ingenjörsyrken. Det kan också användas som grundläggande byggnadskunskap inom arkitektur, fastighetsförvaltning, fastighetsmäkleri, installationsyrken samt för beställare, projektadministratörer, bostadsrättsföreningar och andra husägare m fl.

Grundläggande materiallära tar upp viktiga materialegenskaper, användningsområden och tillverkning. Syftet är att skapa förståelse för hur olika material skiljer sig åt och hur materialegenskaper påverkar hur materialet kan användas och samverka i en konstruktion.

Annonsplats

Avsnittet byggteknik beskriver husbyggnadsteknikens grunder, vanliga byggmaterial, tekniska förutsättningar och funktionskrav.

Byggnadsfysik behandlar byggnaders komfort, värme, ventilation och energianvändning samt fuktproblem och hälsoaspekter vid brukande av byggnader samt hur material och produktion kan påverka detta.

Hållfasthetslära tar upp grundläggande förståelse för hur bl a drag- och tryckkrafter påverkar en byggdel, spänningar och påkänningar i materialet. Armeringens funktion mm.

OBS! Informationen på Byggipedia är generell

All praktiskt tillämpning och utförande ska anpassas till aktuella förutsättningar, krav, utföranden och/eller montageanvisningar framtagna av projektör, leverantör eller annan specialist i det specifika byggprojektet.

Hållbarhetsperspektiv

Begreppet hållbart inom byggande bör utgå ifrån faktorer som byggnadens användning, livslängd, drift och underhåll.

Hållbart kan även handla om användarnas, t ex de boendes bekvämlighet, trivsel, hälsa, trygghet och boendekostnad. 

Fokus bör därför alltid ligga på helheten samt hur konstruktioner och material samverkar när – innan enskilda lösningar och material väljs.

Läs mer:

Annonsplats
Annonsplats