Material och teknik

Avsnittet om material och teknik beskriver husbyggnadsteknikens grunder, vanliga byggmaterial, tekniska förutsättningar och funktionskrav.

Detaljerat krav, utföranden och montageanvisningar  beskrivs i byggregler, leverantörsanvisningar, bygghandlingar och specifikationer och andra handlingar som är framtagna för det specifika byggprojektet.

Bygghandlingar och byggbeskrivningar kan vara juridiskt bindande i enlighet med vad som skrivs in i byggkontraktet och skall därför alltid följas – om inget annat föreskrivs under projektets gång.

.


Annons

Kunskapsport för byggare

Don`t copy text!