Material och teknik

Avsnittet om material och teknik beskriver husbyggnadsteknikens grunder, vanliga byggmaterial, tekniska förutsättningar och funktionskrav.

Detaljerat krav, utföranden och montageanvisningar  beskrivs i byggregler, leverantörsanvisningar, bygghandlingar och specifikationer och andra handlingar som är framtagna för det specifika byggprojektet.

Bygghandlingar och byggbeskrivningar kan vara juridiskt bindande i enlighet med vad som skrivs in i byggkontraktet och skall därför alltid följas – om inget annat föreskrivs under projektets gång.

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia.se och får inte användas i utbildningsyfte utan licens. Elever på licensierad skola får - för eget bruk - behålla utskrivet material som använts i undervisningen. Materialet får dock inte spridas vidare eller säljas.

Skolor och lärare med licens samt deras elever får använda denna utskrift/utskriftskopia i undervisningen under läsåret 2018/19
Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning. Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att höger-klicka och kopiera. Beställ gärna en licens för användning i utbildningssyfte eller kontakta Byggipedia.