Byggstyrning är en del av processen från idé till genomförande, all planering och projektering, byggarbetsplatsens administration, kvalitetsstyrning och kontroller.

Styrning av ett byggprojekt följer bl.a:

Med andra ord finns många regler och dokument som stöd för de som ska leda projektet och dess olika delar mot önskat projektresultat.

Annonsplats

Dessutom ska ofta företagens kvalitetsledningssystem följas vilket ofta innebär rutiner för dokumentation av arbetet och eventuella avvikelser mm

Ritningar och andra bygghandlingar tas fram med stöd av de krav och standarder som finns. Bygghandlingarna blir sedan ett stöd för de som ska bygga.

Det är många företag och människor inblandade under byggprocessen och vars uppdrag och arbeten behövs samordnas och följas upp, bl.a:

  • Projektledare, projekterings- och byggledare samt installationssamordnare är exempel på befattningar som förekommer i större byggprojekt.
  • I mindre projekt och entreprenader kan ansvaret ligga på entreprenad- eller platschef.

Avtal och regler för byggprojekt

Genomförande av bygg- och anläggningsprojekt bygger på tvingande lagar samt avtal som i sin tur ofta hänvisar till branschregler och ...
Läs Mer

Vad kännetecknar en framgångsrik organisation?

Vilken beskrivning kännetecknar bäst din organisation? Vissa verksamheter kräver sträng byråkrati för att utföra ett mer eller mindre fördefinierat arbete ...
Läs Mer

Yrkesporträtt: Vad gör en byggchef?

Inom byggbranschens finns flera olika chefsbefattning både de inom företagens administrativ verksamhet och de som arbetar i projekten och produktionen ...
Läs Mer

Vad är KMA?

Det finns olika system för att hantera kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöstyrning i ett företag och på en arbetsplats. Många företag ...
Läs Mer

Annonsplats