Byggstyrning är en del av processen från ide till genomförande, all planering och projektering, byggarbetsplatsens administration, kvalitetsstyrning och kontroller.

Administration av ett byggprojekt bygger på bl a:

  • lagar och föreskrifter
  • upphandling och upprättade avtal
  • branschstandarder som åberopas
  • projektorganisationens struktur och ledarskap

Med andra ord finns många dokument som styr projektet. Samtidigt är det många företag och människor inblandade under byggprocessen. Deras uppdrag och arbeten behövs samordnas och följas upp.

  • Projektledare, projekterings- och byggledare samt installationssamordnare är exempel på befattningar som förekommer i större byggprojekt.
  • I mindre projekt och entreprenader kan ansvaret ligga på entreprenad- eller platschef.


=> Logga in för alla artiklar om administration och styrning av bygg- och anläggningsprocessen eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel