Vad är relining?

Relining är samlingsnamnet på de metoder som finns för invändig renovering av rörledningar.

  • Relining innebär att – istället för att byta ut åldrade och slitna rör – utförs en invändig beklädnad med ett material som kan förlänga livslängden.
  • Relining kan utföras efter behov – i enskilda stammar och förgreningar eller av hela rörsystem.

Precis som för andra typer av underhållsarbeten och traditionella stambyten kan fastighetsägaren besluta att utföra åtgärd enbart på delar av fastighetens stammar och rör, t ex av ekonomiska skäl om övriga delar bedöms vara ok.


Relining i korthet

Precis som för andra typer av underhållsarbeten och traditionella stambyten kan fastighetsägaren besluta att utföra åtgärd enbart på delar av ...
Läs Mer

Handbok inför relining

SABO (nuvranade Sveriges Allmännytta) och Fastighetsägarna har tagit fram en handbok för bostadsföretag och fastighetsägare inför relining av befintliga spillvattenledningar ...
Läs Mer

Relining med flexibla foderrör

Infodring med flexibla foderrör innebär att ett nytt rör monteras inuti det befintliga. Används för avlopps/spill- och dagvattenrör. Foderrör är ...
Läs Mer

Relining med expoxy eller plast

Invändig beläggning av epoxi eller polyesterplast ger en tät och foglös yta hela vägen från golvbrunn, genom stammen och ner ...
Läs Mer


Branschföreningen för relining i fastigheter

Branschaktuellt:

Anlita ett BRiF-företag:


Branschföreningen för Relining i fastigheter
Sponsrar Byggipedia