Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

En säker arbetsplats - byggskylt
Bild: Byggipedia.se

Med arbetsmiljö menas hela arbetssituationen på företaget och för enskilda medarbetare.

Det är svårt att mäta exakt hur bra eller dålig arbetsmiljö är på en arbetsplats.

Bedömningen av arbetsmiljön baseras både på hur individer upplever sin arbetssituation samt på hur väl arbetsmiljöriskerna hanteras av företaget och de anställda.

  • Den fysiska arbetsmiljön handlar om sjukdom, olyckor och ohälsa till följd av bl a luftföroreningar, ljud, buller, ras, fall, belastningsskador mm. Läs mer: Den fysiska arbetsmiljön
  • Den psykosociala arbetsmiljön kan variera med hur individerna på arbetsplatsen upplever sin arbetssituation.

Kunskap om hälsa

Hälsa och livsstil Ju bättre du själv tar hand om din fysiska och psykiska hälsa desto bättre förutsättningar att klara ...
Läs Mer

Psykosocial arbetsmiljö

Den psykosociala arbetsmiljön är svår att identifiera och mäta. Den varierar med hur var och en på arbetsplatsen upplever sin ...
Läs Mer

Fysisk arbetsmiljö

Den fysiska arbetsmiljön är ofta enklare att analysera och hantera än den psykosociala. Den fysiska arbetsmiljön handlar om fysisk hälsa ...
Läs Mer

Arbetsmiljörutiner – SAM & AMP

Systematiskt arbetsmiljöarbete Alla byggföretag skall ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete vilket bl a innebär: Förebyggande planering och åtgärder, t ex information ...
Läs Mer

Webbplatser

Arbetsmiljöverket
Prevent
Arbetarskydd.se
Byggnadsarbetaren/Arbetsmiljö
Elsakerhetsverket


Broschyrer och rapporter

Broschyrer kring arbetsmiljö och säkerhet (Byggnads)
Utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverket/SSL)
Risker vid svetsning (Svetsa Rätt)

Buller
Tyst bilning (SBUF)
Buller vid håltagning och infästning i betong (SBUF)
Bestämning av ljudnivåskillnader från borrmaskin (SP)

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!