Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

En säker arbetsplats - byggskylt
Bild: Byggipedia.se

Med arbetsmiljö menas hela arbetssituationen på företaget och för enskilda medarbetare.

Det är svårt att mäta exakt hur bra eller dålig arbetsmiljö är på en arbetsplats.

Bedömningen av arbetsmiljön baseras både på hur individer upplever sin arbetssituation samt på hur väl arbetsmiljöriskerna hanteras av företaget och de anställda.

  • Den fysiska arbetsmiljön handlar om sjukdom, olyckor och ohälsa till följd av bl a luftföroreningar, ljud, buller, ras, fall, belastningsskador mm.
  • Den psykosociala arbetsmiljön kan variera med hur individerna på arbetsplatsen upplever sin arbetssituation.

Webbplatser

Arbetsmiljöverket
Prevent
Arbetarskydd.se
Byggnadsarbetaren/Arbetsmiljö
Sveriges Byggindustrier/Arbetsmiljö&Hälsa
Elsakerhetsverket


Broschyrer och rapporter

Broschyrer kring arbetsmiljö och säkerhet (Byggnads)
Utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverket/SSL)
Risker vid svetsning (Svetsa Rätt)

.


Annons

Kunskapsport för byggare

Don`t copy text!