Etikettarkiv: Stomme

Funktion och hållfasthet – Byggnadsstommar

Stomsystem

Tyngden från bjälklaget och ovanpåliggande byggdelar förs via bjälklaget och bärande väggar ner till grunden. I vissa fall måste mark och grund förstärkas för att tillräcklig stabilitet skall uppnås. I höga byggnader brukar även hisschakt och trapphus ge stabilitet åt stommen. I äldre hus samverkar ofta den murade skorstensstocken med stomsystemet.

Fortsätt läsa Funktion och hållfasthet – Byggnadsstommar

Stomkonstruktioner

Byggnaders stomsystem delas upp i vertikalt respektive horisontellt bärverk.

  • Vertikalt bärverk kan vara väggar eller pelare.
  • Horisontellt bärverk är bjälklag och balkar.

Bärande väggar

I nyproduktion av småhus anpassas de bärande väggarna till rumsindelning och utnyttjande av ytorna.I äldre småhus är det vanligt med en s k hjärtvägg, som löper längsgående mitt igenom hela huset. Hjärtväggen stabiliseras med hjälp av tvärsgående bärande väggar eller av bärande ytterväggar.

Bärande väggar kan ersättas med pelare och balkar där stor spännvidd med större öppna ytor eftersträvas.

Fortsätt läsa Stomkonstruktioner