Branschföreningen för Lösullsisolering sponsrar Byggipedia sedan 2021.


Om Branschföreningen för Lösullsisolering

Branschföreningen för Lösullsisolering driver branschfrågor för företag verksamma inom isolering med lösull. Föreningen bildades 1989 och har idag ca 30 medlemsföretag.

Medlemmarna inom branschföreningen för Lösullsisolering består av både av specialistföretag och leverantörer inom lösullsisolering. Några av medlemsföretagen utför även injekteringsarbeten, saneringsarbeten, brandteknisk isolering m.m. 

Föreningen för Lösullsisolering arbetar med bransch-, myndighets- samt kvalitets- och utvecklingsfrågor i syfte att stärka medlemsföretagens intressen.

Bra att veta: Branschföreningen för Lösullsisolering har under åren haft andra namn; isoleringsentreprenörerna respektive Lösullsentreprenörerna och kallas ibland även Isolerarna.

Behörig lösull

Behörig lösull är ett kvalitetssäkringssystem med oberoende tredjepartskontroll som tagits fram av leverantörer och installatörer knutna till Lösullsentreprenörerna. För att bli ”Behörig lösull” måste både personal och företagsledning genomgå utbildning.

En trygghet för kunderna är att de behöriga företagen regelbundet genomgår kontroller för att verifiera kompetensen, att de följer regelverket och att installationer av lösull sker i enlighet med leverantörernas instruktioner.


Aktuellt från Branschförening för Lösullsisolering


Om isolering och lösull på Byggipedia

Lösullsisolering

Isoleringsmaterial