Lagstiftning och entreprenadjuridik utgör grunden för hur byggprocessen, exploatering av mark och infrastrukturprojekt bedrivs.

Ett byggprojekt måste följa tvingande lagar, ramlagar med föreskrifter och civilrätten genom de kontrakt som upprättas, t ex entreprenadavtal.

Annonsplats

Den tvingande lagstiftningen är inte dispositiv. Det innebär att du inte kan avtala bort för att t ex lägga över ansvar på någon annan.


=> Logga in för alla artiklar om byggprocessen och entreprenadjuridik eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel


Annonsplats

Relaterat:

Annonsplats

Entreprenaden

Byggarbetsplatsens arbetsmiljö

Annonsplats