Juridik för byggare

Lagstiftning och entreprenadjuridik utgör grunden för hur byggprocessen, exploatering av mark och infrastrukturprojekt bedrivs.

Ett byggprojekt måste följa tvingande lagar, ramlagar med föreskrifter och civilrätten genom de kontrakt som upprättas, t ex entreprenadavtal.

Den tvingande lagstiftningen är inte dispositiv. Det innebär att du inte kan avtala bort för att t ex lägga över ansvar på någon annan.

Mer om juridiken för byggare

Lagstiftning och entreprenadjuridik

Tvingande lagar - straffrätt Den lagstiftning som är tvingande, bl a Plan- och Bygglagen (PBL), som styr hur markområden får utnyttjas, ...
Läs Mer

Bygg- och konstruktionsregler

Eurokod Eurokoderna omfattar följande standarder: EN 1990 Eurokod 0: Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk EN 1991 Eurokod 1: Laster på bärverk ...
Läs Mer

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller inköp som göra av myndigheter samt statliga och kommunalt ägda bolag och styrelser. Offentliga ...
Läs Mer

Entreprenadfel fastställt i HD

Dom om fasadlösning Entreprenadjurister förklarar i artikel hos Stockholms Byggmästarförening hur Högsta Domstolen, HD kommit fram till sin dom. OBS! ...
Läs Mer
Laddar…

 

Länkar och källor

Ansvaret om det är fel på ritning (TiB)
Fråga Juristen (Byggindustrin)
Juridik på nätet (webbplats med gratis information)

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!