Juridik för byggare

Lagstiftning och entreprenadjuridik utgör grunden för hur byggprocessen, exploatering av mark och infrastrukturprojekt bedrivs.

Ett byggprojekt måste följa tvingande lagar, ramlagar med föreskrifter och civilrätten genom de kontrakt som upprättas, t ex entreprenadavtal.

Den tvingande lagstiftningen är inte dispositiv. Det innebär att du inte kan avtala bort för att t ex lägga över ansvar på någon annan.

Mer om juridiken för byggare

Lagstiftning och entreprenadjuridik

Tvingande lagar - straffrätt Den lagstiftning som är tvingande, bl a Plan- och Bygglagen (PBL), som styr hur markområden får utnyttjas, ...
Läs Mer

Bygg- och konstruktionsregler

Eurokod Eurokoderna omfattar följande standarder: EN 1990 Eurokod 0: Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk EN 1991 Eurokod 1: Laster på bärverk ...
Läs Mer

Entreprenadfel fastställt i HD

Dom om fasadlösning Entreprenadjurister förklarar i artikel hos Stockholms Byggmästarförening hur Högsta Domstolen, HD kommit fram till sin dom. OBS! ...
Läs Mer

Lag och rätt i byggbranschen

Det finns många olika lagar, föreskrifter, överenskommelser och avtal som styr verksamheterna inom bygg- och anläggningsprojekt. Vad är skillnaden mellan ...
Läs Mer
Laddar…

 

Länkar och källor

Ansvaret om det är fel på ritning (TiB)
Fråga Juristen (Byggindustrin)
Juridik på nätet (webbplats med gratis information)

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia.se och får inte användas i utbildningsyfte utan licens. Elever på licensierad skola får - för eget bruk - behålla utskrivet material som använts i undervisningen. Materialet får dock inte spridas vidare eller säljas.

Skolor och lärare med licens samt deras elever får använda denna utskrift/utskriftskopia i undervisningen under läsåret 2018/19
Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning. Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att höger-klicka och kopiera. Beställ gärna en licens för användning i utbildningssyfte eller kontakta Byggipedia.