Juridik för byggare

Lagstiftning och entreprenadjuridik utgör grunden för hur byggprocessen, exploatering av mark och infrastrukturprojekt bedrivs.

Bild: Pixabay.com
Bild: Pixabay.com

Ett byggprojekt måste följa tvingande lagar, ramlagar med föreskrifter och civilrätten genom de kontrakt som upprättas, t ex entreprenadavtal.

Den tvingande lagstiftningen är inte dispositiv. Det innebär att du inte kan avtala bort för att t ex lägga över ansvar på någon annan.

Mer om juridiken för byggare

Lagstiftning och entreprenadjuridik

Tvingande lagar - straffrätt Den lagstiftning som är tvingande, bl a Plan- och Bygglagen (PBL), som styr hur markområden får utnyttjas, ...
Läs Mer

Bygg- och konstruktionsregler

Eurokod Eurokoderna omfattar följande standarder: EN 1990 Eurokod 0: Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk EN 1991 Eurokod 1: Laster på bärverk ...
Läs Mer

Entreprenadfel fastställt i HD

Dom om fasadlösning Entreprenadjurister förklarar i artikel hos Stockholms Byggmästarförening hur Högsta Domstolen, HD kommit fram till sin dom. OBS! ...
Läs Mer

Lag och rätt i byggbranschen

Lagar, regler och avtal Det är många olika lagar, föreskrifter, överenskommelser och avtal som styr verksamheterna inom bygg- och anläggningsprojekt ...
Läs Mer
Laddar…

Länkar och källor

Ansvaret om det är fel på ritning (TiB)
Fråga Juristen (Byggindustrin)
Juridik på nätet (webbplats med gratis information)

.

Annons


Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia och får endast användas i utbildningsyfte om lärare/skolor/kursledare har licens för detta, eller annat avtal med Byggipedia, för läsåret 18/19 fram t o m 30 juni 2019,
  • - Den som har lärarlicens får dela ut materialet som utskrift/utskriftskopia - till egna elever och kursdeltagare.
  • - Efter avslutad utbildning får elev eller kursdelatagare behålla utskrifter av materialet, från en licensierad lärare/kursledare, och använda för eget/privat bruk.

  • Materialet eller delar av dess innehåll får inte av någon - som inte har särskild överrenskommelse med Byggipedia om detta:
  • - delas ut eller spridas i digital form, t ex som PDF.
  • - publiceras i digital eller tryckt form
  • - säljas vidare eller på annat sätt ingå i kommersiellt verksamhet (annat än inom ramen för den verksamhet licensen avser).

  • Om du fått tillgång till detta material på annat sätt på annat sätt än vad som är tillåtet enligt ovan eller om du har frågor kring hur du kan använda materialet i din egen verksamhet - Kontakta Byggipedia
    Don`t copy text!