Branschföreningen för Byggnadsberedning, BFB har sponsrat Byggipedia sedan 2013. (tidigare genom Håltagnings- samt Rivnings- och saneringsentreprenörerna)

BFB har också anlitat Byggipedia för att ansöka om och bedriva utvecklingsprojekt, bl a genom SBUF. Handbok för håltagare, Håltagning.nu samt utbildning om kvartsdamm och artiklar är exempel på samarbeten mellan BFB och Byggipedia.


Om Branschföreningen för Byggnadsberedning

Branschföreningen för Byggnadsberedning, BFB är en sammanslagning av f d Håltagningsentreprenörerna, HIB, samt Riv- och saneringsentreprenörerna.

BFBs medlemsföretags huvudsakliga inriktning är inom rivning, håltagning, sanering och ytbearbetning.

Inom området för byggnadsberedning sker en relativt snabb teknologisk utveckling – i jämförelse med byggbranschen i övrigt. Användning av robotstyrning och digital teknik har också medfört att arbetet idag oftast inte är lika tungt, svårt eller farligt som det traditionell varit.  Detta ställer krav nya krav på yrkeskompetens och rekrytering.

Teknikintresse och förmåga att hantera digital teknik blir allt viktigare för de som väljer yrken inom byggnadsberedning.

Säkra arbetsplatser samt kollektivavtals- och försäkringsfrågor är andra prioriterade frågor för medlemmar inom BFB och ett krav på de företag som ansöker om medlemskap.


Aktuellt från BFB

  • Onsdagen den 8 december arrangerar BFB en lokal träff för företag i södra Sverige. Under ett par timmar berättar vi om BFB:s arbete inom områdena rivning, håltagning och sanering, presenterar vårt nya digitala utbildningspaket inom arbetsmiljö, vår lagbevakningstjänsten som tagits fram i samarbete med Ramboll och andra saker som föreningen arbetar med och som ingår […]
  • På DN Debatt den 16/9 2021 går Stefan Attefall och Ann-Marie Begler från Byggmarknadskommissionen ut med resultatet från en nyligen genomförd undersökning. I denna konstateras att ”Fler än åtta av tio byggföretag från Östeuropa misstänks ha brutit mot svenska lagar och avtal”. Rivning är ett av de utsatta områden som omnämns i artikeln. Av den […]
  • Höstmötet 2021 går av stapeln torsdag den 30/9. Platsen är Nova Park Conference som ligger ett par mil norr om Arlanda invid E4. Vi räknar med att flertalet restriktioner har tagits bort vid tiden för mötet och att i stort sett alla är fullt vaccinerade mot Covid-19. Detta gör att vi känner trygghet i att […]

Om byggnadsberedning på Byggipedia

Annonsplats