Branschföreningen för Byggnadsberedning, BFB har sponsrat Byggipedia sedan 2013. (tidigare genom Håltagnings- samt Rivnings- och saneringsentreprenörerna)

BFB har också anlitat Byggipedia för att ansöka om och bedriva utvecklingsprojekt, bl a genom SBUF. Handbok för håltagare, Håltagning.nu samt utbildning om kvartsdamm och artiklar är exempel på samarbeten mellan BFB och Byggipedia.


Om Branschföreningen för Byggnadsberedning

Branschföreningen för Byggnadsberedning, BFB är en sammanslagning av f d Håltagningsentreprenörerna, HIB, samt Riv- och saneringsentreprenörerna.

BFBs medlemsföretags huvudsakliga inriktning är inom rivning, håltagning, sanering och ytbearbetning.

Inom området för byggnadsberedning sker en relativt snabb teknologisk utveckling – i jämförelse med byggbranschen i övrigt. Användning av robotstyrning och digital teknik har också medfört att arbetet idag oftast inte är lika tungt, svårt eller farligt som det traditionell varit.  Detta ställer krav nya krav på yrkeskompetens och rekrytering.

Teknikintresse och förmåga att hantera digital teknik blir allt viktigare för de som väljer yrken inom byggnadsberedning.

Säkra arbetsplatser samt kollektivavtals- och försäkringsfrågor är andra prioriterade frågor för medlemmar inom BFB och ett krav på de företag som ansöker om medlemskap.


Aktuellt från BFB

  • Varmt välkomna till årsmötet 2023 i BFB som hålls den 27 april på Yasuragi, strax söder om Stockholm. Mötet inleds med gemensam lunch för alla medlemmar som anmält sig till mötet som sedan startar 13.00. Under dagen kommer vi även ha gästföreläsare vilket vi ser fram emot. Då vi behöver meddela  antalet deltagare i god […]
  • Vi kan nu berätta att vi inom kort kommer att avveckla HiB och RivoSaner som egna föreningar och istället lyfter in dem som sektioner i BFB. Detta i enlighet med årsmötesbeslut. Detta innebär också att BFB tar över samtliga tillgångar och skulder som de två underföreningarna har. Dessa framgår av årsredovisningarna. Konsekvensen blir att vi […]
  • Höstmötet 2022 i BFB hålls den 11 oktober på Nääs Fabriker strax utanför Göteborg. Då vi behöver meddela antalet deltagare i god tid behöver vi få in anmälan så snart som möjligt, dock senast den 15 augusti. Antalet platser är begränsat. I priset (3 400 kr exkl moms) ingår boende med lunch, 3-rätters middag och […]

Om byggnadsberedning på Byggipedia

Byggnadsberedning

ROT och rivning

Årets håltagnings- och rivningsprojekt 2016

Arbetsmiljö vid selektiv rivning