Kunskapsunderlaget om ritningsläsning på Byggipedia används av flera utbildningsanordnare bl.a. inom yrkesutbildningarna.

Materialet om ritningsläsning och bygghandlingar är framtaget – i samarbete med byggföretag och projektörer – som en grundkurs i ritningsläsning för de flesta yrkesgrupper inom samhällsbyggnad.

Annonsplats

Materialet kan användas av YH och som introduktion för ingenjörsutbildningar samt av andra som arbetar i anslutning till bygg- och anläggningsbranschen, t ex fastighetsförvaltare, mäklare, byggmaterial.

Kunskap om ritningsläsning handlar om bl a:
 • traditionella byggnadsritningar avseende arkitektur (A), konstruktion (K) samt översiktligt el, VVS, ventilation och brand
 • vilka ritningar och dokument som styr olika typer av arbeten och delar av byggnader
 • olika ritningar, disposition och ritningssymboler
 • ritningsmått och olika ritningsskalor
 • tekniska beskrivningar och rumsbeskrivning

Bygghandlingar och ritningsläsning som utbildningsmaterial

Innehåll:

 • Generell kunskap om ritningar, ritningssymboler, måttsättning mm
 • Grundkunskaper – tolkning av K, A, Mark samt installationsritningar
 • Ritningsexempel
 • Instuderingsfrågor kopplat till ritningar för respektive område.

Underlagen lämpar sig också för kompetensutveckling – och självstudier för t.ex:

 • yrkeslärare
 • yrkesverksamma yrkesarbetare
 • egenföretagare i branschen.

Utbildningsanordnare kan kontakta Byggipedia med förfrågan och för ev. offert.

Följande företag har bidragit till befintliga underlag  om ritningsläsning:

Övriga källor:

 • Bygghandlingar 90 Redovisning av mark
 • Bygghandlingar 90 Redovisningsteknik
 • Rithandbok K (JW 1991)
 • Byggnadsritning – Ritsätt och ritregler, Gösta Hamrin, 1996
 • Installationsteknik för A och L, Catarina Warfvinge, LTH 2000.
Annonsplats