Kunskapsunderlaget om ritningsläsning på Byggipedia används av flera utbildningsanordnare bl.a. inom yrkesutbildningarna, YH, som introduktion för ingenjörsutbildningar, fastighetsförvaltare, mäklare, byggmaterialbranschen.

Byggipedia kan även tillhandahålla ett särskilt sammanställda läromedel om bygghandlingar och ritningsläsning, inklusive ritningar med instuderingsfrågor.

Annonsplats
Kunskap om ritningsläsning handlar om bl a:
 • traditionella byggnadsritningar avseende arkitektur (A), konstruktion (K) samt översiktligt el, VVS, ventilation och brand
 • vilka ritningar och dokument som styr olika typer av arbeten och delar av byggnader
 • olika ritningar, disposition och ritningssymboler
 • ritningsmått och olika ritningsskalor
 • tekniska beskrivningar och rumsbeskrivning

Läromedel i ritningsläsning – grund

Innehåll:

 • Generell kunskap om ritningar, ritningssymboler, måttsättning mm
 • Grundkunskaper – tolkning av K, A, Mark samt installationsritningar
 • Ritningsexempel
 • Instuderingsfrågor kopplat till ritningar för respektive område.

Materialet om ritningsläsning och bygghandlingar är framtaget – i samarbete med byggföretag och projektörer – som en grundkurs i ritningsläsning.

Läromedlet lämpar sig också för kompetensutveckling – och självstudier för t.ex:

 • yrkeslärare
 • yrkesverksamma yrkesarbetare
 • egenföretagare i branschen.

Utbildningsanordnare kan kontakta Byggipedia för offert på komplett läromedel med ritningar och instuderingsfrågor.

Vi kan också bistå med utveckling av Byggipedias underlag, inkl nyttjanderättigheter, för skolors digitala lärplattformar.

Om bygghandlingar och ritningsläsning:


Ritningssymboler – Mark och anläggning

På ritningar används en mängd symboler som skall förenkla och förtydliga ritningarna. Här följer några exempel på allmänna symboler och ...
Läs Mer

Ritningssymboler – Riktning och lutning

Riktningspil, norrpil samt entrépil: Förklaringar till bilden: - Norrpilen används för att underlätta orienteringen på översiktsritningar och situationsplaner. - Entrepilen ...
Läs Mer

Linjer på ritningar

På ritningar förekommer en flera typer av streck och linjer. Ritningar förtydligas genom att användning av olika typer av linjer ...
Läs Mer

Måttsättning på ritningar

Om inget annat framgår på ritningen så är de mått som anges i millimeter (mm). Undantag är s k plushöjder ...
Läs Mer

Företag som har bidragit till underlag om ritningsläsning:

Övriga källor:

 • Bygghandlingar 90 Redovisning av mark
 • Bygghandlingar 90 Redovisningsteknik
 • Rithandbok K (JW 1991)
 • Byggnadsritning – Ritsätt och ritregler, Gösta Hamrin, 1996
 • Installationsteknik för A och L, Catarina Warfvinge, LTH 2000.

Introduktion till ritningsläsning

Ritningar av olika vyer (sidor) visar både synliga och dolda delar av ett objekt  – se exempel:

Annonsplats