Ergonomi

Ergonomi är läran om hur arbetsredskap och arbetsmiljö påverkar människan.

Ergonomi handlar bland annat om:
  • hur kroppen reagerar på hårt arbete, tunga lyft och olika arbetsmoment
  • belastning av kroppens muskulatur och leder vid såväl tungt som enklare och stillasittande arbete.

Ergonomi i byggbranschen

Ergonomiska risker och belastningsskador är vanligt i byggbranschen.

Ergonomiska risker och skador förebyggs genom:

  • Kunskap om kroppens rörelseorgan.
  • Att använda en god ergonomisk arbetsteknik.
  • Att välja ergonomiskt utformade verktyg.
  • Att använda ergonomiska hjälpmedel.

Förebyggande

Styrke- och rörlighetsträning samt stretching är exempel på sådant som stärker kroppen och förebygger arbets- och belastningsskador.

Läs mer: Kunskap om hälsa

Manuellt arbete

Manuella transporter Exempel på transporthjälpmedel för byggarbetsplatser: Gipsskivevagn 4-hjulsvagn Fönsterkärra Fodervagn Skottkärra Säckakärra Ställningshiss Manuella lyft Principen för manuella lyft: ...
Läs Mer

Förebygga arbetsskador

För att undvika ergonomiska risker, dvs risk för belastningsskador, finns några tumregler för olika arbetsmoment och arbetsställningar. Krav kan ställas ...
Läs Mer

Belastningsergonomi och risker

Belastningsskador är besvär och sjukdomar i framför allt muskler och leder som uppstått efter en längre tids fysisk belastning. Symptom på ...
Läs Mer

Grundläggande om ergonomi

Ordet ergonomi betyder kunskap om arbete och handlar om samspelet mellan människan och den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön eller med andra ord, samspelet människa, arbetsuppgifter och den omgivande miljön.” Källa: Arbetsmiljöverket

Källor och länkar

Säkrare bygg- och anläggningsarbeten (Arbetsmiljöverket)
Ergonomi i byggbranschen (Arbetsmiljöverket)
Före byggande – om kost, motion och återhämtning (Sveriges Byggindustrier)
Aktiv byggare (Sveriges Byggindustrier)

.


Annons

Kunskapsport för byggare

Don`t copy text!