Ergonomi

Ergonomi är läran om hur arbetsredskap och arbetsmiljö påverkar människan.

Ergonomi handlar bland annat om:
  • hur kroppen reagerar på hårt arbete, tunga lyft och olika arbetsmoment
  • belastning av kroppens muskulatur och leder vid såväl tungt som enklare och stillasittande arbete.

Ordet ergonomi betyder kunskap om arbete och handlar om samspelet mellan människan och den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön eller med andra ord, samspelet människa, arbetsuppgifter och den omgivande miljön.” Källa: Arbetsmiljöverket

Ergonomi i byggbranschen

Ergonomiska risker och belastningsskador är vanligt i byggbranschen.

Ergonomiska risker och skador förebyggs genom:

  • Kunskap om kroppens rörelseorgan.
  • Att använda en god ergonomisk arbetsteknik.
  • Att välja ergonomiskt utformade verktyg.
  • Att använda ergonomiska hjälpmedel.

Förebyggande

Styrke- och rörlighetsträning samt stretching är exempel på sådant som stärker kroppen och förebygger arbets- och belastningsskador.

Läs mer: Kunskap om hälsa

Manuellt arbete

Manuella transporter Exempel på transporthjälpmedel för byggarbetsplatser: Gipsskivevagn 4-hjulsvagn Fönsterkärra Fodervagn Skottkärra Säckakärra Ställningshiss Manuella lyft Principen för manuella lyft: ...
Läs Mer

Förebygga arbetsskador

För att undvika ergonomiska risker, dvs risk för belastningsskador, finns några tumregler för olika arbetsmoment och arbetsställningar. Krav kan ställas ...
Läs Mer

Belastningsergonomi och risker

Belastningsskador är besvär och sjukdomar i framför allt muskler och leder som uppstått efter en längre tids fysisk belastning. Symptom på ...
Läs Mer

Källor och länkar

Säkrare bygg- och anläggningsarbeten (Arbetsmiljöverket)
Ergonomi i byggbranschen (Arbetsmiljöverket)
Före byggande – om kost, motion och återhämtning (Sveriges Byggindustrier)
Aktiv byggare (Sveriges Byggindustrier)

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia.se och får inte användas i utbildningsyfte utan licens. Elever på licensierad skola får - för eget bruk - behålla utskrivet material som använts i undervisningen. Materialet får dock inte spridas vidare eller säljas.

Skolor och lärare med licens samt deras elever får använda denna utskrift/utskriftskopia i undervisningen under läsåret 2018/19
Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning. Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!