Ergonomi är läran om hur arbetsredskap och arbetsmiljö påverkar människan.

Ordet ergonomi betyder kunskap om arbete och handlar om samspelet mellan människan och den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön eller med andra ord, samspelet människa, arbetsuppgifter och den omgivande miljön.” Källa: Arbetsmiljöverket

Annonsplats
Ergonomi handlar bland annat om:
  • hur kroppen reagerar på hårt arbete, tunga lyft och olika arbetsmoment
  • belastning av kroppens muskulatur och leder vid såväl tungt som enklare och stillasittande arbete.

Handverktyg och ergonomi

Arbete med handhållna verktyg kräver stabil hantering för precision och kraftöverföring samt för att minimera risken för skador. Arbetshöjden Maskinen ...
Läs Mer

Ergonomi i byggbranschen

Ergonomiska risker som förekommer i byggbranschen är bl.a. belastningsskador till följd av dålig arbetställning, tunga eller statiska arbetsmoment, vibrationer från ...
Läs Mer

Manuella arbetsmoment

På bygg- och rivningsarbetsplatser förekommer manuella arbetsmoment där det av olika skäl inte är praktiskt möjligt att använda maskiner som ...
Läs Mer

Arbete med handhållna maskiner

Arbete med handhållna maskiner innebär risk för både belastnings- och vibrationsskador. Det finns också risk att maskinen fastnar eller kan ...
Läs Mer

Läs mer:

Annonsplats