Ergonomi

Ergonomi är läran om hur arbetsredskap och arbetsmiljö påverkar människan.

Ergonomi handlar bland annat om:
 • hur kroppen reagerar på hårt arbete, tunga lyft och olika arbetsmoment
 • belastning av kroppens muskulatur och leder vid såväl tungt som enklare och stillasittande arbete.

Ergonomi i byggbranschen

Ergonomiska risker och belastningsskador är vanligt i byggbranschen.

Ergonomiska risker och skador förebyggs genom:

 • Kunskap om kroppens rörelseorgan.
 • Att använda en god ergonomisk arbetsteknik.
 • Att välja ergonomiskt utformade verktyg.
 • Att använda ergonomiska hjälpmedel.

Förebyggande

Styrke- och rörlighetsträning samt stretching är exempel på sådant som stärker kroppen och förebygger arbets- och belastningsskador.

Läs mer: Kunskap om hälsa

Manuellt arbete

Manuella transporter Exempel på transporthjälpmedel för byggarbetsplatser: Gipsskivevagn 4-hjulsvagn Fönsterkärra Fodervagn Skottkärra Säckakärra Ställningshiss Manuella lyft Principen för manuella lyft: ...
Läs Mer

Förebygga arbetsskador

För att undvika ergonomiska risker, dvs risk för belastningsskador, finns några tumregler för olika arbetsmoment och arbetsställningar. Krav kan ställas ...
Läs Mer

Belastningsergonomi och risker

Belastningsskador är besvär och sjukdomar i framför allt muskler och leder som uppstått efter en längre tids fysisk belastning. Symptom på ...
Läs Mer

Grundläggande om ergonomi

Ordet ergonomi betyder kunskap om arbete och handlar om samspelet mellan människan och den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön eller med andra ord, samspelet människa, arbetsuppgifter och den omgivande miljön.” Källa: Arbetsmiljöverket

Källor och länkar

Säkrare bygg- och anläggningsarbeten (Arbetsmiljöverket)
Ergonomi i byggbranschen (Arbetsmiljöverket)
Före byggande – om kost, motion och återhämtning (Sveriges Byggindustrier)
Aktiv byggare (Sveriges Byggindustrier)

.

Annons


Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia och får endast användas i utbildningsyfte om lärare/skolor/kursledare har licens för detta, eller annat avtal med Byggipedia, för läsåret 18/19 fram t o m 30 juni 2019,
 • - Den som har lärarlicens får dela ut materialet som utskrift/utskriftskopia - till egna elever och kursdeltagare.
 • - Efter avslutad utbildning får elev eller kursdelatagare behålla utskrifter av materialet, från en licensierad lärare/kursledare, och använda för eget/privat bruk.

 • Materialet eller delar av dess innehåll får inte av någon - som inte har särskild överrenskommelse med Byggipedia om detta:
 • - delas ut eller spridas i digital form, t ex som PDF.
 • - publiceras i digital eller tryckt form
 • - säljas vidare eller på annat sätt ingå i kommersiellt verksamhet (annat än inom ramen för den verksamhet licensen avser).

 • Om du fått tillgång till detta material på annat sätt på annat sätt än vad som är tillåtet enligt ovan eller om du har frågor kring hur du kan använda materialet i din egen verksamhet - Kontakta Byggipedia
  Don`t copy text!