Ergonomi är läran om hur arbetsredskap och arbetsmiljö påverkar människan.

Ergonomi handlar bland annat om:
  • hur kroppen reagerar på hårt arbete, tunga lyft och olika arbetsmoment
  • belastning av kroppens muskulatur och leder vid såväl tungt som enklare och stillasittande arbete.

Ordet ergonomi betyder kunskap om arbete och handlar om samspelet mellan människan och den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön eller med andra ord, samspelet människa, arbetsuppgifter och den omgivande miljön.” Källa: Arbetsmiljöverket

Annonsplats

Ergonomi i byggbranschen

Ergonomiska risker och belastningsskador är vanligt i byggbranschen.

Ergonomiska risker och skador förebyggs genom:
  • Kunskap om kroppens rörelseorgan.
  • Att använda en god ergonomisk arbetsteknik.
  • Att välja ergonomiskt utformade verktyg.
  • Att använda ergonomiska hjälpmedel.

Manuellt arbete

Manuella transporter Exempel på transporthjälpmedel för byggarbetsplatser: Gipsskivevagn 4-hjulsvagn Fönsterkärra Fodervagn Skottkärra Säckakärra Ställningshiss Manuella lyft Principen för manuella lyft: ...
Läs Mer

Förebygga arbetsskador

För att undvika ergonomiska risker, dvs risk för belastningsskador, finns några tumregler för olika arbetsmoment och arbetsställningar. Krav kan ställas ...
Läs Mer

Förebyggande

Styrke- och rörlighetsträning samt stretching är exempel på sådant som stärker kroppen och förebygger arbets- och belastningsskador.

Kunskap om hälsa

Annonsplats