Ergonomi är läran om hur arbetsredskap och arbetsmiljö påverkar människan.

Ergonomi handlar bland annat om:
  • hur kroppen reagerar på hårt arbete, tunga lyft och olika arbetsmoment
  • belastning av kroppens muskulatur och leder vid såväl tungt som enklare och stillasittande arbete.

Ordet ergonomi betyder kunskap om arbete och handlar om samspelet mellan människan och den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön eller med andra ord, samspelet människa, arbetsuppgifter och den omgivande miljön.” Källa: Arbetsmiljöverket

Ergonomi i byggbranschen

Ergonomiska risker och belastningsskador är vanligt i byggbranschen.

Ergonomiska risker och skador förebyggs genom:

  • Kunskap om kroppens rörelseorgan.
  • Att använda en god ergonomisk arbetsteknik.
  • Att välja ergonomiskt utformade verktyg.
  • Att använda ergonomiska hjälpmedel.


=> Logga in för alla artiklar som rör ergonomi, manuell hantering och belastningsskador eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel i undervisning


Läs också:

Kunskap om hälsa