Byggprocessen

Byggprocessen – från idé till överlämnande

byggprocessenByggprocessen startar med att en byggherre bestämmer sig för att uppföra eller ändra i en byggnad eller anläggning.

Byggherren beställer (handlar upp) projektet i form av projektering och entreprenad.

Man brukar skilja mellan byggprojekt och anläggningsprojekt. Dessa bedrivs på liknande villkor men det finns skillnader.
Läs mer: Skillnaden mellan bygg- och anläggningsprojekt

Entreprenad – Byggskede

Byggskedet kallas för entreprenadskedet. Under byggskedet ägs projektet, dvs hela entreprenaden, av den som beroende av entreprenadform har yttersta ansvaret för byggprocessen, ...
Läs Mer

Ett hus blir till

Byggmästareförening i Stockholm har digitaliserat en presentation av de olika stegen i byggprocessen från planering, projektering till överlämnande av entreprenaden ...
Läs Mer

Länkar:

Effso tools – Allt du behöver veta om inköp/Entreprenad
Fel och brister i nya hus (ByggAi.se/felochbrister)
ID06.se

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia.se och får inte användas i utbildningsyfte utan licens. Elever på licensierad skola får - för eget bruk - behålla utskrivet material som använts i undervisningen. Materialet får dock inte spridas vidare eller säljas.

Skolor och lärare med licens samt deras elever får använda denna utskrift/utskriftskopia i undervisningen under läsåret 2018/19
Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning. Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!