Byggprocessen

Byggprocessen – från idé till överlämnande

byggprocessenByggprocessen startar med att en byggherre bestämmer sig för att uppföra eller ändra i en byggnad eller anläggning.

Byggherren beställer (handlar upp) projektet i form av projektering och entreprenad.

Man brukar skilja mellan byggprojekt och anläggningsprojekt. Dessa bedrivs på liknande villkor men det finns skillnader.
Läs mer: Skillnaden mellan bygg- och anläggningsprojekt

Entreprenad – Byggskede

Byggskedet kallas för entreprenadskedet. Under byggskedet ägs projektet, dvs hela entreprenaden, av den som beroende av entreprenadform har yttersta ansvaret för byggprocessen, ...
Läs Mer

Ett hus blir till

Byggmästareförening i Stockholm har digitaliserat en presentation av de olika stegen i byggprocessen från planering, projektering till överlämnande av entreprenaden ...
Läs Mer

Länkar:

Effso tools – Allt du behöver veta om inköp/Entreprenad
Fel och brister i nya hus (ByggAi.se/felochbrister)
ID06.se

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!