Från idé till överlämnande

byggprocessenByggprocessen startar med att en byggherre bestämmer sig för att uppföra eller ändra i en byggnad eller anläggning.

Byggherren beställer (handlar upp) projektet i form av projektering och entreprenad.

Annonsplats

Man brukar skilja mellan byggprojekt och anläggningsprojekt. Dessa bedrivs på liknande villkor men det finns skillnader.

Entreprenad – Byggskede

Byggskedet kallas för entreprenadskedet. Under byggskedet ägs projektet, dvs hela entreprenaden, av den som beroende av entreprenadform har yttersta ansvaret för byggprocessen, ...
Läs Mer

Ett hus blir till

Byggmästareförening i Stockholm har digitaliserat en presentation av de olika stegen i byggprocessen från planering, projektering till överlämnande av entreprenaden ...
Läs Mer

Annonsplats