Från idé till överlämnande

byggprocessen

Byggprocessen startar med att en byggherre bestämmer sig för att uppföra eller ändra i en byggnad eller anläggning.

Byggherren beställer (handlar upp) projektet i form av projektering och entreprenad. Entreprenaden tillhör tillhör entreprenören under utförandeskedet.

Annonsplats

När entreprenaden är klar görs en slutbesiktning. Om entreprenaden blir godkänd av besiktningsmannen överlämnas entreprenaden som färdig byggnad/anläggning till byggherren.

Annonsplats

Processerna för byggprojekt respektive anläggningsprojekt bedrivs på liknande villkor men det finns skillnader.

Entreprenad – Byggskede

Byggskedet benämns ofta utförandeskedet eller entreprenadskedet. Under byggskedet ägs projektet, dvs hela entreprenaden, av den som beroende av entreprenadform har ...
Läs Mer

Ett hus blir till

Byggmästareförening i Stockholm har digitaliserat en presentation av de olika stegen i byggprocessen från planering, projektering till överlämnande av entreprenaden ...
Läs Mer

Flaskhalsar för långsiktig kvalitet och hållbarhet

Inom samhällsbyggnad kan nog begreppet "hållbart" lika gärna ersätta med långsiktigt. Denna långsiktighet tycks idag ofta få stå tillbaka till ...
Läs Mer

Vad är Byggdelstabellen?

De delar som beskriver byggnads- och installationsteknik på Byggipedia har i stort strukturerats efter en matris som följer den s.k ...
Läs Mer

Annonsplats