Byggprocessen – från idé till överlämnande

byggprocessenByggprocessen startar med att en byggherre bestämmer sig för att uppföra eller ändra i en byggnad eller anläggning.

Byggherren beställer (handlar upp) projektet i form av projektering och entreprenad.

Man brukar skilja mellan byggprojekt och anläggningsprojekt. Dessa bedrivs på liknande villkor men det finns skillnader.


=> Logga in för alla artiklar om byggprocessen och bygg- och anläggningsprojekt eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel