Planera arbeten med byggnadsberedning

Arbeten inom byggnadsberedning är rivning, håltagning, sanering och ytbearbetning.

Beställa byggnadsberedning

Kvalitet för de påföljande arbetena är beroende av att byggnadsberedningsarbetet är väl utfört. Genomförande av byggnadsberedningsuppdrag kan även påverka samordning med andra arbeten som pågår samtidigt.

Annonsplats

Det är viktigt att den som beställer, planerar och samordnar arbetena lägger vikt vid de förutsättningar som entreprenörer inom byggnadsberedning har, t ex framförhållning, säkerhetsåtgärder, riskområden och handlingar som definierar arbetet och slutresultat.

Avfall och återvinning

Arbete med rivning, håltagning och sanering innebär också att behöva hantera stora mängder avfall, ibland också farligt avfall. Detta ska hanteras på säkert sätt, separeras i olika fraktioner och omhändertas korrekt samt om möjligt återvinnas.

Läs mer:


Branschföreningen för Byggnadsberedning
Sponsrar Byggipedia


Annonsplats