Kategoriarkiv: Överlämnande

Besiktningar och garantitid

Den dagen bygget är klart skall entreprenaden, dvs hela projektet, överlämnas till byggherren. I anslutning till överlämnandet görs i de allra flesta fall en besiktning, en slutbesiktning. Den som utför besiktningen är en särskilt besiktningsman/besiktningsförrättare.

Besiktningsmannen kontrollerar okulärt (dvs det han kan se med blotta ögat) bl a att:

  • Gällande byggregler följts
  • Gällande avtal och bygghandlingar följts
  • Alla dokument, t ex relationshandling, branddokumentation etc, finns med vid överlämnandet.
  • Byggarna städat ordentligt efter sig!

Fortsätt läsa Besiktningar och garantitid

Fastighetsförvaltning och underhåll

Förvaltningsskedet

Förvaltningsskedet tar vid efter att byggprocessen är avslutad och byggprojektet/entreprenaden godkänts. Nu kan byggnaden (eller anläggningen) tas i bruk, dvs användas. Byggherren har ansvar för förvaltningen av en byggnad eller anläggning.

Förvaltning innebär bl a uthyrning till hyresgäster, skötsel av byggnad etc. Detta arbete och ansvar brukar sammanfattas under begreppet drift- och underhåll. Under förvaltningsskedet behövs både städning, uppvärmning och underhåll av byggnaden.

Fortsätt läsa Fastighetsförvaltning och underhåll