Byggipedia skyddas av upphovsrättslig lagstiftning

Vi har investerat obetald tid och pengar i att ta fram bygg- och branschkunskaper.

Den upphovsrättsliga lagstiftningen är till för att skydda vår investering och våra framtida inkomster som ska täcka nedlagt arbete, studiekostnader, knowhow, utvecklade produkter samt omkostnader för underhåll och vidareutveckling i framtiden.

Skadestånd

Störst skada orsaker de personer och organisationer som stjäler material fr att dela digotalt, publicerar eller sälja vidare – i ursprunglig form eller omarbetad (plagiat).

Upphovsrättsinnehavarens beräknade intäktsbortfall idag – och i framtiden – utgör underlag för skadeståndsanspråk.

Tack för visad förståelse och respekt. Välkommen att samarbete och själv bidra till den fortsätta utvecklingen av Byggipedia.

Upphovsrätt för Byggipedia

 • Webbplatsen är exklusiv egendom tillhörande Byggipedia*.
 • Innehållet skyddas således enligt upphovsrättslagen.
 • Det är INTE tillåtet att – utan tillstånd från Byggipedia – kopiera, plagiera eller omarbeta respektive översätta innehållet till andra språk.
 • Publicering, digital spridning/delning av innehåll från Byggipedia är inte tillåtet överhuvudtaget om  det inte finns ett skriftligt samarbetsavtal som reglerar den specifika  publiceringen och användningen.
Annonsplats

OBSERVERA! För enskilt innehåll på Byggipedia, t ex gästartiklar, citat, vissa dokument, ritningar och bilder, tillhör rättigheterna andra personer eller organisationer. Kontakta i så fall den enskilde  upphovsrättsinnehavaren direkt om du har frågor om användning av deras texter eller bilder.

Yrkesmässig användning av Byggipedia:

För er som önskar använda underlag från Byggipedia i egen verskamhet, t ex:

Annonsplats
 • Utbildningsanordnare,
 • Gymnasieskolor,
 • Förlag och författare
 • Konsulter,
 • Branschorganisationer,
 • Utvecklare.

Vänligen kontakta Byggipedia för särskild överenskommelse om samarbete kring hur information får hanteras i syfte att inte skada Byggipedia. Vi har dessutom flera underlag och i andra former/strukturer än det du själv kan hitta på webbplatsen.


Uppsats, examensarbete eller skoluppgift – gör så här:

 • referera till Byggipedia i referenslistan om du använder dig av Byggipedia texter för att formulera din egna texter.
 • det är inte tillåtet att plagiera text rakt av utan du måste formulera din uppsats själv och med egna ord så att du kan använda flera källor om det behövs)
 • om du använder korta citat från Byggipedia så ange källan direkt i anslutning till citatet.
 • tänk på att det som står på Byggipedia är allmänt och information bör hanteras som vägledande, stöd och exempel:
  • Vid osäkerhet gå hellre till våra källor eller sök kompletterande information via andra källor för att söka fördjupad eller aktuell fakta.
  • Aktuell lagstiftning, branschstandarder och branschens rutiner bör du återge via originalkällan, dvs den myndighet eller organisation som ansvarar för att publicera aktuella regler.

Läs även: Friskrivningar för webbplatsen

Annonsplats