Byggipedia skyddas av immateriella rättigheter

Utbildningsanordnare, författare, konsulter, branschorganisationer, förlag och andra publicister… Ni som använder underlag från Byggipedia – vänligen kontakta betala för er!

Annars kommer vår målgrupp, studerande, lärare, småföretagare m.fl. inte att kunna få fortsatt fri tillgång till informationen online!

Annonsplats

Upphovsrätt:

 • Webbplatsen är exklusiv egendom tillhörande Byggipedia.
 • Innehållet skyddas således enligt upphovsrättslagen.
 • Det är INTE tillåtet att kopiera, plagiera eller omarbeta alt. översätta innehåll från Byggipedia.
 • Publicering, digital spridning/delning av innehåll från Byggipedia är inte tillåtet.

OBS! För enskilt innehåll på webbplatsen, t ex gästartiklar, citat, vissa dokument, ritningar och bilder, tillhör rättigheterna andra personer eller organisationer. Kontakta dessa vid frågor om användning av deras texter eller bilder.

Uppsats, examensarbete eller skoluppgift – gör så här:

 • referera till Byggipedia i referenslistan om du använder dig av Byggipedia texter för att formulera din egna texter.
 • det är inte tillåtet att plagiera text rakt av utan du måste formulera din uppsats själv och med egna ord så att du kan använda flera källor om det behövs)
 • om du använder korta citat från Byggipedia så ange källan direkt i anslutning till citatet.
 • tänk på att det som står på Byggipedia är allmänt och information bör hanteras som vägledande, stöd och exempel:
  • Vid osäkerhet gå hellre till våra källor eller sök kompletterande information via andra källor för att söka fördjupad eller aktuell fakta.
  • Aktuell lagstiftning, branschstandarder och branschens rutiner bör du återge via originalkällan, dvs den myndighet eller organisation som ansvara för att publicera aktuella regler.
Annonsplats

Avgränsningar och friskrivningar

Informationen på Byggipedia är allmän och  inte avsedd att användas som rådgivande, eller tillämpas som underlag, i praktiskt, tekniskt eller juridiskt syfte.

Informationen på Byggipedia är inte heller att betrakta som vetenskaplig!

Byggipedia ansvarar inte för ev felaktig information eller för användning av informationen på webbplatsen. Läs mer: Friskrivningar

Annonsplats