Läs även: Friskrivningar för webbplatsen

Byggipedia skyddas av upphovsrättslig lagstiftning

Vi har investerat obetald tid och pengar i att ta fram bygg- och branschkunskaper.

Den upphovsrättsliga lagstiftningen är till för att skydda investeringar, dvs nedlagt arbete, studiekostnader, knowhow, utvecklade produkter, omkostnader samt de intäkter detta arbete och investeringar är tänkt att generera på sikt.

Störst skada orsaker de personer och organisationer som stjäler material fr att dela, publicerar eller sälja vidare i ursprunglig form eller omarbetad (plagiat).

Upphovsrättsinnehavarens beräknade intäktsbortfall idag – och i framtiden – utgör underlag för skadeståndsanspråket.

Alla är välkomna att bidra i den fortsätta utvecklingen och finansieringen genom att betala för sig i den mån man använder material i egen kommersiell verksamhet samt att dela med sig av egen kunskap och egna underlag.

Upphovsrätt:

 • Webbplatsen är exklusiv egendom tillhörande Byggipedia.
 • Innehållet skyddas således enligt upphovsrättslagen.
 • Det är INTE tillåtet att – utan tillstånd från Byggipedia – kopiera, plagiera eller omarbeta respektive översätta innehållet till andra språk.
 • Publicering, digital spridning/delning av innehåll från Byggipedia är inte tillåtet överhuvudtaget om  det inte finns ett skriftligt samarbetsavtal som reglerar den specifika  publiceringen och användningen.

Annars kommer vår målgrupp, studerande, enskilda lärare, småföretagare m.fl. inte att kunna få fortsatt fri tillgång till information online!

Utbildningsanordnare, författare, konsulter, branschorganisationer, förlag och andra publicister… Ni som använder underlag från Byggipedia – vänligen kontakta oss och betala för er!

Yrkesmässig användning:

 • Utbildningsanordnare,
 • Gymnasieskolor,
 • Förlag och författare
 • Konsulter,
 • Branschorganisationer,
 • Utvecklare.

Ni som önskar använda och kanske vidareutveckla underlag från Byggipedia på egen webbplats, lärplattform eller som läromedel/bok;

Vänligen kontakta oss för särskild överenskommelse och eventuellt samarbete.

Vi kan även erbjuda er opublicerade kunskapsunderag, vissa framtagna som kompletta utbildningspaket inkl instuderingsfrågor samt enstaka anpassade läromedel inom specifika ämnen för t ex gymnasium och yrkesutbildning.

Vi kan även hjälpa till att sätta ihop skräddarsydda kurspaket för olika ämnen eller branscher.

Mer information: Våra tjänster

Uppsats, examensarbete eller skoluppgift – gör så här:

 • referera till Byggipedia i referenslistan om du använder dig av Byggipedia texter för att formulera din egna texter.
 • det är inte tillåtet att plagiera text rakt av utan du måste formulera din uppsats själv och med egna ord så att du kan använda flera källor om det behövs)
 • om du använder korta citat från Byggipedia så ange källan direkt i anslutning till citatet.
 • tänk på att det som står på Byggipedia är allmänt och information bör hanteras som vägledande, stöd och exempel:
  • Vid osäkerhet gå hellre till våra källor eller sök kompletterande information via andra källor för att söka fördjupad eller aktuell fakta.
  • Aktuell lagstiftning, branschstandarder och branschens rutiner bör du återge via originalkällan, dvs den myndighet eller organisation som ansvara för att publicera aktuella regler.

OBSERVERA! För enskilt innehåll på Byggipedia, t ex gästartiklar, citat, vissa dokument, ritningar och bilder, tillhör rättigheterna andra personer eller organisationer. Kontakta i så fall den enskilde  upphovsrättsinnehavaren direkt om du har frågor om användning av deras texter eller bilder.


Avgränsningar och friskrivningar

Informationen på Byggipedia är allmän och  inte avsedd att användas som rådgivande, eller tillämpas som underlag, i praktiskt, tekniskt eller juridiskt syfte.

Byggipedia ansvarar inte för ev felaktig information eller för användning av informationen på webbplatsen.

Besökare ansvara själv för att kontrollera att innehållet är aktuellt. Framförallt gäller detta de lagar, förskrifter, branschregler och -standarder som ofta uppdateras.

Byggipedia gör alltså inte anspråk på att vara en vetenskaplig källa till information!

Läs mer: Friskrivningar

Annonsplats