Stora delar av innehållet på Byggipedia används inom bygg- och anläggningsrelaterad utbildningsverksamhet.

Underlag från Byggipedia förekommer i läromedel som Byggipedia tagit fram på uppdrag av utbildningsanordnare.

Annonsplats

Byggipedia används också direkt av lärare och studerande för informationssökning och för att lösa specifika uppgifter i utbildningen.

Vi har också arbetat på uppdrag av branchorganisationer för att ta fram kompetensunderlag, standarder, webbplatser mm för yrkesverksamma inom respektive bransch, företagare och beställare, standarder och webbplatser. Mycket av detta lämpar sig även för grundutbildningarna. Våra samarbetspartners

Grunder för yrkes- och branschrelaterad utbildning

Här finns specifikt framtagna annonsfria läromedel och ”kompendier” som ger grundläggande kunskaper för såväl ingenjörs- och arkitektutbildningar som yrkesutbildningar och utbildningar inom fastighetskunskap mm.

Bygg- och branschkunskap

För grundskola och gymnasium

Teknik i skolan

Annonsplats