Byggnadsfasaden har både en estetisk funktion och en teknisk. Till fasaden, som byggdel, räknas även fönster, ytterdörrar, portar, balkonger.

Fasaden fyller en viktig funktion i byggnadens klimatskal. Kraven på fasaden är därför höga.

I fasadarbeten kan också montage av huskomplettering t.ex stegar, stuprör mm ingå.

Fasadmaterial och utförande

Ytterväggarna förses normalt med en särskild fasad, dvs en utvändig beklädnad, som skyddar väggen mot bl.a. väder och vind.Det är ...
Läs Mer

Sektions- och detaljritning – Exempel

Sektionsritning med tillhörande detaljer förklarad. Sektionsritning - Ritningsnummer K350:05 Detaljer från sektionsritning ovan: Detaljritning - Ritningsnummer: K350:10 ...
Läs Mer

Fasadpanel

Panel Panelinklädda fasader har i princip samma konstruktionstekniska förutsättningar oavsett om panelen är trä eller plåt. Olika panelmaterial har dock ...
Läs Mer

Fasadsten

Fasadmuren kan även bestå av stenmaterial, t.ex. kalksandsten eller av mursten, såsom tegel. Tegelfasader i moderna hus består nästan alltid ...
Läs Mer

Materialkunskap:

TegelMur- och Putsföretagen
Sponsrar Byggipedia