Projektering omfattar även brandskyddet i byggnader.

Grundläggande regler och riktlinjer för brandsäkerhet ingår i den ”normala” projekteringen.

Annonsplats

För vissa byggnader och verksamheter behövs experter inom brandskyddsprojektering/brandingenjörer.

Läs mer:

Annonsplats