Etikettarkiv: Ritningsläsning

Ritningar för bygg- och anläggning

Bygg- och anläggningsritningar

Kunskap om bygghandlingar och ritningsläsning handlar om bl a:
  • traditionella byggnadsritningar avseende arkitektur (A), konstruktion (K) samt översiktligt el, VVS, ventilation och brand
  • vilka ritningar och dokument som styr olika typer av arbeten och delar av byggnader
  • olika ritningar, disposition och ritningssymboler
  • ritningsmått och olika ritningsskalor
  • tekniska beskrivningar och rumsbeskrivning.

Fortsätt läsa Ritningar för bygg- och anläggning

Ritningsskalor och måttsättning

Om inget annat framgår på ritningen så är de mått som anges i millimeter (mm). Undantag är s k plushöjder som brukar anges i meter.

Höjdmått – Plushöjder

Klicka för förstoring

Höjdmått på sektionsritningar och elevationer anges som ett delmått från en bestämd nivån eller som ett koordinatmått (z-koordinat) med utgångspunkt ifrån kommunens koordinatnät och kallas då plushöjd.

Plushöjder kan jämföras med pilmått (se nedan) men skillnaden att måttet anges i meter. För att mäta upp och kontrollera plushöjder krävs tillgång till särskild mätutrustning och till
kommunens koordinatsystemet och referenspunkter.

När man läser ritningar kan man även ha hjälp av plushöjderna för att beräkna vissa delmått i en byggnad. Delmått beräknas genom att subtrahera den lägre plushöjden från den högre.

För att specificera vilken sida/kant ett höjdmått avser används förkortningar bl a:

  • UK = Underkant
  • ÖK = Överkant
  • FG = Färdigt golv

Med färdigt golv avses bjälklag inklusive ytskikt såsom parkett, trä eller klinker. På vissa ritningar, t ex stomritningar avser plushöjderna bjälklagsnivån innan ytskikt läggs på.

Sektionsritning med plushöjder anger måttet (i meter) över projektets referenslinje. Länk: Visa exempel
Fortsätt läsa Ritningsskalor och måttsättning

Linjer, symboler och förkortningar

Linjer på ritningar

På ritningar förekommer en flera typer av streck och linjer. Ritningar förtydligas genom att användning av olika typer av linjer för olika saker. Linjerna på en ritning har olika tjocklek om det behövs för att särskilja dem och förtydliga ritningen.

  • En heldragen linje betecknar ofta en kontur som är synlig i den aktuella vyn.
  • Streckade och punktstreckade linjer brukar beteckna dolda konturlinjer, dvs konturer som ligger bakom eller i en vägg och därför inte alls är synliga i verkligenheten – eller utifrån den aktuella vyn.

OBS! Linjer på en ritningar kan också vara måttlinjer eller föreställa armeringsjärn.

Fortsätt läsa Linjer, symboler och förkortningar