Särskilda risker

De flesta yrkesgrupper inom bygg- och anläggning exponeras för vanligt förekommnde risker vid bygg- och anläggningsarbeten. Vissa arbeten eller arbetsförhållanden innebär dock ökad risk för vissa typer av skada eller hälsoproblem.

Vid val av skyddsåtgärder och arbetshjälpmedel tas hänsyn till de specifika risker arbetet medför och de särskilda krav som ställs av  arbetsmiljöverket. Medvetenhet om de särskilda risker som förekommer vid olika typer av arbeten medför ökad möjlighet att förebygga dessa.

Med bra planering, kunskap hos den som skall utföra arbete, information och skyddsåtgäder kan både hög säkerheten och effektivit uppnås.

För vissa arbeten och för vissa arbetsredskap krävs särskild utbildning.

Läs mer:

Arbete från ställning

Många hantverk, montage och installationsarbeten utförs från  byggnads- och hantverksställningar. I nyproduktion och ombyggnadsarbeten utförs flera typer yttre arbeten, t ...
Läs Mer

Skydd mot kvartsdamm

Information om hälsofarligt kvartsdamm Kvarts är en mineral som finns i jord och stenmaterial, betong, tegel, puts, bruk, kakel och ...
Läs Mer

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!