De flesta yrkesgrupper inom bygg- och anläggning exponeras för vanligt förekommnde risker vid bygg- och anläggningsarbeten. Vissa arbeten eller arbetsförhållanden innebär dock ökad risk för vissa typer av skada eller hälsoproblem.

Vid val av skyddsåtgärder och arbetshjälpmedel tas hänsyn till de specifika risker arbetet medför och de särskilda krav som ställs av  arbetsmiljöverket. Medvetenhet om de särskilda risker som förekommer vid olika typer av arbeten medför ökad möjlighet att förebygga dessa.

Med bra planering, kunskap hos den som skall utföra arbete, information och skyddsåtgäder kan både hög säkerheten och effektivit uppnås.

För vissa arbeten och för vissa arbetsredskap krävs särskild utbildning.


=> Logga in för alla artiklar om särskilda risker eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel i undervisning