Särskilda risker

De flesta yrkesgrupper inom bygg- och anläggning exponeras för vanligt förekommnde risker vid bygg- och anläggningsarbeten. Vissa arbeten eller arbetsförhållanden innebär dock ökad risk för vissa typer av skada eller hälsoproblem.

Vid val av skyddsåtgärder och arbetshjälpmedel tas hänsyn till de specifika risker arbetet medför och de särskilda krav som ställs av  arbetsmiljöverket. Medvetenhet om de särskilda risker som förekommer vid olika typer av arbeten medför ökad möjlighet att förebygga dessa.

Med bra planering, kunskap hos den som skall utföra arbete, information och skyddsåtgäder kan både hög säkerheten och effektivit uppnås.

För vissa arbeten och för vissa arbetsredskap krävs särskild utbildning.

Läs mer:

Arbete från ställning

Många hantverk, montage och installationsarbeten utförs från  byggnads- och hantverksställningar. I nyproduktion och ombyggnadsarbeten utförs flera typer yttre arbeten, t ...
Läs Mer

Skydd mot kvartsdamm

Information om hälsofarligt kvartsdamm Kvarts är en mineral som finns i jord och stenmaterial, betong, tegel, puts, bruk, kakel och ...
Läs Mer

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia.se och får inte användas i utbildningsyfte utan licens. Elever på licensierad skola får - för eget bruk - behålla utskrivet material som använts i undervisningen. Materialet får dock inte spridas vidare eller säljas.

Skolor och lärare med licens samt deras elever får använda denna utskrift/utskriftskopia i undervisningen under läsåret 2018/19
Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning. Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att höger-klicka och kopiera. Beställ gärna en licens för användning i utbildningssyfte eller kontakta Byggipedia.