De flesta yrkesgrupper inom bygg- och anläggning exponeras för vanligt förekommande risker vid bygg- och anläggningsarbeten. Vissa arbeten eller arbetsförhållanden innebär dock ökad risk för vissa typer av skada eller hälsoproblem.

Vid val av skyddsåtgärder och arbetshjälpmedel tas hänsyn till de specifika risker arbetet medför och de särskilda krav som ställs av  arbetsmiljöverket. Medvetenhet om de särskilda risker som förekommer vid olika typer av arbeten medför ökad möjlighet att förebygga dessa.

Annonsplats
Annonsplats

Med bra planering, kunskap hos den som skall utföra arbete, information och skyddsåtgärder kan både hög säkerheten och effektivt uppnås.

För vissa arbeten och för vissa arbetsredskap krävs särskild utbildning.

Läs mer:

Skydd mot kvartsdamm

Information om hälsofarligt kvartsdamm Kvarts är en mineral som finns i jord och stenmaterial, betong, tegel, puts, bruk, kakel och ...
Läs Mer

Arbete från ställning

Många hantverk, montage och installationsarbeten utförs från  byggnads- och hantverksställningar. I nyproduktion och ombyggnadsarbeten utförs flera typer yttre arbeten, t ...
Läs Mer

Risker i anläggningsprojekt

Exempel på arbeten och faktorer vad som kan ingå i riskbedömning av anläggningsarbete: Schaktarbeten Arbete med maskiner Transporter och lyft ...
Läs Mer

Arbetsmiljö vid selektiv rivning

Arbetsmiljörisker i samband med selektiv rivning är bland annat; fall-, ras och klämskador, belastningsskador exponering för hälsofarliga material. Vid demonteringsarbete ...
Läs Mer

Riskmaterial vid rivning

Många av de farliga material som sedan länge är förbjudna att använda kan finnas kvar i byggnader som skall rivas ...
Läs Mer

Riskbedömning av arbetsplatsen

Allt arbete skall föregås av en riskbedömning där man identifierar risker och åtgärdar dem. Vid riskbedömning identifieras faktorer och arbetsmoment ...
Läs Mer
Annonsplats