Fuktdimensionering är viktigt för sund inomhusmiljö. Det viktiga är att projektera och bygga hus där risken för fuktproblem undviks.

Fuktproblem uppstår efter t ex läckage från vattenledning eller vid för hög luftfuktighet i kombination med dålig ventilation.

Annonsplats

När material och konstruktioner blir blöta och fukten inte kan torka ut utan att det uppstår mögel eller att materialen bryts ner, börjar lukta eller förlorar sin hållfasthet.

Isoleringens funktion

Byggnadsisolering Isolering i byggnader kan ha olika funktioner beroende på placering t ex: i klimatskalet (ytterväggar och tak) - skydda ...
Läs Mer

Läs mer;

Inomhusmiljö, komfort och säkerhet

Annonsplats