Fuktdimensionering är viktigt för sund inomhusmiljö. Det viktiga är att projektera och bygga hus där risken för fuktproblem undviks.

Fuktproblem uppstår efter t ex läckage från vattenledning eller vid för hög luftfuktighet i kombination med dålig ventilation.

Annonsplats

När material och konstruktioner blir blöta och fukten inte kan torka ut utan att det uppstår mögel eller att materialen bryts ner, börjar lukta eller förlorar sin hållfasthet.


=> Byggipedia söker samarbetspartners för att uppdatera och fortsätta utveckla kunskapsområdet, inkl befintliga artiklar, som handlar om fukt och hur man förebygger fuktskador.

Kontakta Byggipedia för att bidra med kunskap, text/bild, gästartikel eller sponsring.

Byggipedias befintliga sponsorer: Våra samarbetspartners


Relaterat:

Inomhusmiljö, komfort och säkerhet

Annonsplats