Fuktdimensionering är viktigt för sund inomhusmiljö. Det viktiga är att projektera och bygga hus där risken för fuktproblem undviks.

Fuktproblem uppstår efter t ex läckage från vattenledning eller vid för hög luftfuktighet i kombination med dålig ventilation.

Annonsplats

När material och konstruktioner blir blöta och fukten inte kan torka ut utan att det uppstår mögel eller att materialen bryts ner, börjar lukta eller förlorar sin hållfasthet.

Förebyggande mot fukt

I fuktskyddet av en byggnad ingår bl a: Markdränering och avledning av regn och smältvatten. Fuktisolering är i form av ...
Läs Mer

Byggmaterialens fuktegenskaper

Fuktbeständighet Med beständighet avses hur fukt eller annan belastning en byggdel eller ett material tål innan det börjar brytas ner ...
Läs Mer

Åtgärder mot fukt

För att skydda en byggnad mot framtida problem med fukt och mögel dimensioneras och projekteras den för att klara den ...
Läs Mer

Fukt och inomhusmiljö

En byggnad och byggnadens material kan skadas av vatten och fukt från nederbörd, hög luftfuktighet och vattenånga, markfukt, byggfukt eller ...
Läs Mer

Läs mer:

Inomhusmiljö, komfort och säkerhet

Annonsplats

Isoleringens funktion

Annonsplats

Byggnadsfysik

Annonsplats