Fuktdimensionering är viktigt för sund inomhusmiljö. Det viktiga är att projektera och bygga hus där risken för fuktproblem undviks.

Fuktproblem uppstår efter t ex läckage från vattenledning eller vid för hög luftfuktighet i kombination med dålig ventilation.

När material och konstruktioner blir blöta och fukten inte kan torka ut utan att det uppstår mögel eller att materialen bryts ner, börjar lukta eller förlorar sin hållfasthet.


=> Logga in för att alla artiklar om fukt och hur man förebygger fuktskador eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel


Relaterat:

Inomhusmiljö, komfort och säkerhet