Branschföreningen för Relining i fastigheter, BRiF sponsrar Byggipedia sedan 2021.


Om Branschföreningen Relining i Fastigheter

Branschföreningen Relining i Fastigheter, BriF, är den rikstäckande organisationen för relining av rörsystem i fastigheter. Föreningen grundades 2009 och har medlemmar verksamma som entreprenörer, leverantörer respektive konsulter.

Medlemsföretagen ska uppfylla de krav som kan ställas på ett specialisföretag i branschen.

BRiFs ändamål är bl.a. att kompetensutveckla branschen samt att informera och öka kunskapen om relining, aktuella metoder och normer även bland beställare.

Vad är relining?

Relining är ett samlingsbegrepp för olika metoder att renovera/förnya rör och ledningar i fastigheter.

Relining innebär att rören kläs in på insidan. Fördelen med relining jämfört med traditionellt stambyte är mindre påverkan för fastighetsägare, boende och hyresgäster. 


Aktuellt från BRiF

  • Den 24 oktober genomför vi vårt höstmöte för 2024 på Arken Hotel på Hisingen 15 minuter utanför centrala Göteborg . Som alltid har vi ett antal punkter för dagen men en uppdaterad agenda kommer lite längre fram. Dagen inleds med gemensam lunch för alla medlemmar som anmält sig till stämman. Därefter startar mötet och dagen […]
  • Protokoll och närvarolista samt röstlängd för årsstämman 2024: ÅMP 2024 signerat Närvarolista ÅM 2024 Samtliga protokoll sedan 2017 finns tillgängliga under medlemssidor (kräver inloggning). The post Årsstämmoprotkoll 2024 appeared first on BRiF.
  • I år håller vi årsstämman i Malmö på hotel Scandic Triangeln. Inbjudan har skickats ut tidigare i år och anmälan har varit öppen sedan januari. Vi inleder dagen med gemesam lunch som startar kl 12.00. Därefter samlas vi för årsstämma som börjar 13.00 med upprop. Efter årsstämman fortsätter vi med föreningens vårmöte där vi kommer […]
  •   Den 11 april genomför vi vår årsstämma för 2024. Som alltid följs stämman av vårmöte, vilket är ett av våra två medlemsmöten som hålls årligen. I år kommer vi att hålla till på hotell Scandic Triangeln i Malmö.   Dagen inleds med gemensam lunch för alla medlemmar som anmält sig till stämman. Därefter följer […]

Om relining på Byggipedia

Relining i korthet

Relining – metodiken

Relining med flexibla foderrör

Relining med expoxy eller plast

Relining av trycksatta system