Branschföreningen för Relining i fastigheter, BRiF sponsrar Byggipedia sedan 2021.


Om Branschföreningen Relining i Fastigheter

Branschföreningen Relining i Fastigheter, BriF, är den rikstäckande organisationen för relining av rörsystem i fastigheter. Föreningen grundades 2009 och har medlemmar verksamma som entreprenörer, leverantörer respektive konsulter.

Medlemsföretagen ska uppfylla de krav som kan ställas på ett specialisföretag i branschen.

BRiFs ändamål är bl.a. att kompetensutveckla branschen samt att informera och öka kunskapen om relining, aktuella metoder och normer även bland beställare.

Vad är relining?

Relining är ett samlingsbegrepp för olika metoder att renovera/förnya rör och ledningar i fastigheter.

Relining innebär att rören kläs in på insidan. Fördelen med relining jämfört med traditionellt stambyte är mindre påverkan för fastighetsägare, boende och hyresgäster. 


Aktuellt från BRiF

  • Idag är det december och fullt upp med jobb fram till jul, men ni kan redan nu anmäla er till BRiFs årsmöte. Årsmötet 2023 i BRiF är planerat att hållas den 30 mars på Sankt Jörgen Park i Göteborg. Agenda och handlingar kommer skickas ut när det börjar närma sig men lite information kommer redan […]
  • Höstmötet 2022 i BRiF hålls den 17 november på Clarion Malmö Live i Malmö. Då vi behöver meddela antalet deltagare i god tid behöver vi få in anmälan så snart som möjligt, dock senast den 30 september. Antalet platser är begränsat. Uppdaterat 29/9: Höstmötet är nu fullbokat och vi kan inte ta emot fler anmälningar.  […]
  • BRiF höll sitt årsmöte 2022 på Hotel J i Nacka Strand den 5 maj. Årsmötesprotokollet kan hämtas här: ÅMP 2022 signerat Närvarolista ÅM 2022 The post Protokoll BRiF:s årsmöte 2022 appeared first on BRiF.
  • Intresset för våra utbildningar i relining är stort och vi har redan flera anmälda deltagare. Anmälningen är öppen till våra planerade utbildningar i höst. Vi planerar att hålla en utbildning för montörer/tekniker och en besiktningsutbildning. Montörsutbildning Fagerudd Konferens Enköping Datum: tis 13 september – tors 15 september  Besiktningsutbildning Fagerudd Konferens Enköping Datum: fredag 16 september […]

Om relining på Byggipedia

Relining i fastigheter

Relining – metodiken

Annonsplats