Branschföreningen för Relining i fastigheter, BRiF sponsrar Byggipedia sedan 2021.


Om Branschföreningen Relining i Fastigheter

Branschföreningen Relining i Fastigheter, BriF, är den rikstäckande organisationen för relining av rörsystem i fastigheter. Föreningen grundades 2009 och har medlemmar verksamma som entreprenörer, leverantörer respektive konsulter.

Medlemsföretagen ska uppfylla de krav som kan ställas på ett specialisföretag i branschen.

BRiFs ändamål är bl.a. att kompetensutveckla branschen samt att informera och öka kunskapen om relining, aktuella metoder och normer även bland beställare.

Vad är relining?

Relining är ett samlingsbegrepp för olika metoder att renovera/förnya rör och ledningar i fastigheter.

Relining innebär att rören kläs in på insidan. Fördelen med relining jämfört med traditionellt stambyte är mindre påverkan för fastighetsägare, boende och hyresgäster. 


Aktuellt från BRiF

  • Anmälan till vårens utbildningar är nu öppna. Vi har för tillfället en montörs-/teknikerkurs och en besiktningskurs inplanerade enligt följande: Montörsutbildning Enköping Datum: tis 26 april – tors 28 april Fagerudd Konferens i Enköping Besiktningsutbildning Enköping Datum: fredag 29 april Fagerudd Konferens i Enköping Anmälan görs via formuläret nedan och är bindande. Utbildningen betalas före kursstart. […]
  • Den 14 oktober höll BRiF sitt höstmöte som i år återigen kunde genomföras i fysiskt form. Senast föreningens medlemmar träffades på detta sätt var i samband med höstmötet 2019. Därfter har vi tvingats genomföra våra möten digitalt via Teams. Att det var ett tag sedan sist och att det var uppskattat var tydligt. Mötet präglades […]
  • Pandemin går mot sitt slut. Så ser det ut att bli – äntligen! Vaccinationerna har kommit långt och restriktionerna är på väg att försvinna. Vi tvingades vänta med att gå ut med inbjudan då vi ville få klarhet i detta. Flera med oss har tänkt likadant och nu är efterfrågan på lediga möteslokaler hög. Tyvärr […]
  • Årsmötet 2021 genomförs via Microsoft Teams. Förseningar i vaccinationsprogrammet gör att vi återigen är hänvisade till den digitala mötesvärlden för vårt årsmöte 2021. Handlingar samt dagordning kommer att skickas ut inför mötet Datum:   Torsdag 6 maj. Tid:         Klockan 13.00-15.00 Eventuella frågor som medlemmar vill ska behandlas på årsmötet ska skickas till styrelsen/kansliet […]

Om relining på Byggipedia

Relining i fastigheter

Relining – metodiken

Annonsplats