Branschföreningen för Relining i fastigheter, BRiF sponsrar Byggipedia sedan 2021.


Om Branschföreningen Relining i Fastigheter

Branschföreningen Relining i Fastigheter, BriF, är den rikstäckande organisationen för relining av rörsystem i fastigheter. Föreningen grundades 2009 och har medlemmar verksamma som entreprenörer, leverantörer respektive konsulter.

Medlemsföretagen ska uppfylla de krav som kan ställas på ett specialisföretag i branschen.

BRiFs ändamål är bl.a. att kompetensutveckla branschen samt att informera och öka kunskapen om relining, aktuella metoder och normer även bland beställare.

Vad är relining?

Relining är ett samlingsbegrepp för olika metoder att renovera/förnya rör och ledningar i fastigheter.

Relining innebär att rören kläs in på insidan. Fördelen med relining jämfört med traditionellt stambyte är mindre påverkan för fastighetsägare, boende och hyresgäster. 


Aktuellt från BRiF

  • BRiF höll sitt årsmöte 2022 på Hotel J i Nacka Strand den 5 maj. Årsmötesprotokollet kan hämtas här: ÅMP 2022 signerat Närvarolista ÅM 2022 The post Protokoll BRiF:s årsmöte 2022 appeared first on BRiF.
  • Intresset för våra utbildningar i relining är stort och vi har redan flera anmälda deltagare. Anmälningen är öppen till våra planerade utbildningar i höst. Vi planerar att hålla en utbildning för montörer/tekniker och en besiktningsutbildning. Montörsutbildning Fagerudd Konferens Enköping Datum: tis 13 september – tors 15 september  Besiktningsutbildning Fagerudd Konferens Enköping Datum: fredag 16 september […]
  • Den 5 maj håller BRiF årsmöte för 2022. Platsen är Hotel J i Nacka Strand, strax öster om Stockholm. Mötet inleds med gemensam lunch för alla medlemmar som anmält sig till mötet. Anmälan har legat uppe här på hemsidan sedan en längre tid. Programmet ser ut som följer: 12.00 – Gemensam lunch 13.00 – Samling […]
  • Årsmötet 2022 i BRiF hålls den 5 maj på Hotel J i Nacka Strand, strax öster om Stockholm. Den 9 februari tas alla restriktioner bort vilket öppnar för att vi får bra förutsättningar får att träffas på Hotel J med utsikt över inloppet till Stockholm. Då vi behöver meddela  antalet deltagare i god tid behöver […]

Om relining på Byggipedia

Relining i fastigheter

Relining – metodiken

Annonsplats