Branschföreningen för Relining i fastigheter, BRiF sponsrar Byggipedia sedan 2021.


Om Branschföreningen Relining i Fastigheter

Branschföreningen Relining i Fastigheter, BriF, är den rikstäckande organisationen för relining av rörsystem i fastigheter. Föreningen grundades 2009 och har medlemmar verksamma som entreprenörer, leverantörer respektive konsulter.

Medlemsföretagen ska uppfylla de krav som kan ställas på ett specialisföretag i branschen.

BRiFs ändamål är bl.a. att kompetensutveckla branschen samt att informera och öka kunskapen om relining, aktuella metoder och normer även bland beställare.

Vad är relining?

Relining är ett samlingsbegrepp för olika metoder att renovera/förnya rör och ledningar i fastigheter.

Relining innebär att rören kläs in på insidan. Fördelen med relining jämfört med traditionellt stambyte är mindre påverkan för fastighetsägare, boende och hyresgäster. 


Aktuellt från BRiF

  • Agenda och dagordning för årstämma 2023 samt program för vårmötet Den 30 mars håller BRiF årsstämma 2023. Platsen är Sankt Jörgen Park i Göteborg enligt tidigare inbjudan/kallelse. Dagen inleds med gemensam lunch för alla medlemmar som anmält sig till stämman. OBS! Lunchen startar kl 11:30! Anmälan har legat uppe här på hemsidan sedan en längre […]
  • Anmälan till vårens utbildningar är nu öppna. Vi har för tillfället en montörs-/teknikerkurs och en besiktningskurs inplanerade enligt följande: OBS: Årets montörsutbildning är en ny variant med en digital introduktionsdel som görs på datorn/telefonen. Den kommer skickas ut ca 1 månad innan kursstart och MÅSTE vara genomförd innan kursstart den 3 maj. Gäller alltså endast […]
  • Idag är det december och fullt upp med jobb fram till jul, men ni kan redan nu anmäla er till BRiFs årsmöte. Årsmötet 2023 i BRiF är planerat att hållas den 30 mars på Sankt Jörgen Park i Göteborg. Agenda och handlingar kommer skickas ut när det börjar närma sig men lite information kommer redan […]
  • Höstmötet 2022 i BRiF hålls den 17 november på Clarion Malmö Live i Malmö. Då vi behöver meddela antalet deltagare i god tid behöver vi få in anmälan så snart som möjligt, dock senast den 30 september. Antalet platser är begränsat. Uppdaterat 29/9: Höstmötet är nu fullbokat och vi kan inte ta emot fler anmälningar.  […]

Om relining på Byggipedia

Relining i korthet

Relining – metodiken

Relining med flexibla foderrör

Relining med expoxy eller plast

Relining av trycksatta system