Branschföreningen för Relining i fastigheter, BRiF sponsrar Byggipedia sedan 2021.


Om Branschföreningen Relining i Fastigheter

Branschföreningen Relining i Fastigheter, BriF, är den rikstäckande organisationen för relining av rörsystem i fastigheter. Föreningen grundades 2009 och har medlemmar verksamma som entreprenörer, leverantörer respektive konsulter.

Medlemsföretagen ska uppfylla de krav som kan ställas på ett specialisföretag i branschen.

BRiFs ändamål är bl.a. att kompetensutveckla branschen samt att informera och öka kunskapen om relining, aktuella metoder och normer även bland beställare.

Vad är relining?

Relining är ett samlingsbegrepp för olika metoder att renovera/förnya rör och ledningar i fastigheter.

Relining innebär att rören kläs in på insidan. Fördelen med relining jämfört med traditionellt stambyte är mindre påverkan för fastighetsägare, boende och hyresgäster. 


Aktuellt från BRiF

  • Nytt tillfälle för utbildningar. Höstens utbildningar blev tyvärr inställda pga för få deltagare och därför har vi satt ett nytt datum i januari 2024. Om du anmäler dig till montörsutbildningen kommer du bli inbjuden till att genomföra en digital del som behöver vara genomförd innan den 12 januari. Montörsutbildning Fagerudd Konferens Enköping Datum: tisdag 16 […]
  • Varmt välkomna till höstmötet 2023 som hålls torsdag till fredag den 9-10 november på Villa Lovik på Lidingö i Stockholm. Vi samlas för gemensam lunch klockan 12.00 och därefter startar vi mötet vid 13.00. Vi behöver meddela antalet deltagare i god tid och behöver få in er anmälan så snart som möjligt, dock senast den 30 […]
  • Anmälan till höstens utbildningar är INSTÄLLDA pga för få anmälda deltagare. Nytt tillfälle i januari istället   The post Inställd – Utbildning i relining oktober 2023 appeared first on BRiF.
  • Här finns protokollet för nedladdning. Årsstämman/mötet 2023 hölls på Sankt Jörgen Park i Göteborg den 30 mars. Ett mindre fel har insmugit sig under §13. Det ska vara år 2023 istället för 2022 som det nu står i det godkända protokollet. ÅMP 2023 signerat The post Årsmötesprotokoll 2023 appeared first on BRiF.

Om relining på Byggipedia

Relining i korthet

Relining – metodiken

Relining med flexibla foderrör

Relining med expoxy eller plast

Relining av trycksatta system