Etikettarkiv: Miljö

Riskmaterial vid rivning


Miljöstörande material i rivningsavfall (Reforsk 1993)

Många av de farliga material som sedan länge är förbjudna att använda kan finnas kvar i byggnader som skall rivas eller byggas om.

Det mesta är ofarligt fram tills dess det rivs eller bearbetas så att farliga ämnen frigörs.

Vid rivning och ROT-arbeten måste farliga material och ämnen som hanteras och omhändertas separat. Hälsoriskerna för arbetarna måste också beaktas

1993 genomförde Sysav utveckling och Stiftelsen Reforsk ett omfattande inventeringsprojekt i syfte att undersöka förekomst av miljö- och hälsofarliga byggprodukter i äldre hus.

Slutsatserna från studien var bl a:

  • kvicksilver, asbest, PCB, freon som bly och kadmium förekommer i äldre hus och byggprodukter
  • de byggprodukter som innehåller dessa ämnen är ofta är relativt enkla att omhänderta –  under förutsättning att de identifieras innan  rivning och innan massorna blandas.

Sedan dess har fler vägledningar, rapporter och metoder utvecklats i syfte att utbilda, identifiera och omhänderta farliga ämnen från bygg- och rivningsverksamhet.

Fortsätt läsa Riskmaterial vid rivning

Annons


Hållbara byggmaterial

Tätskiktets viktiga roll för hållbarheten

Artikelförfattare:
buildsmart logga
Daniel Radomski
vd Buildsmart Group
Ledamot i Byggmaterialindustriernas miljöutskott.Derbigum används som tätskikt i Gröna Tak-konstruktioner.Materialet är återvinningsbart och miljöaspekter vid tillverkning kan verifieras.
Tätskiktets livslängd garanteras genom en produktgaranti på 15 år.

Det finns en mängd olika tätskikt för tak på marknaden, och det är stora skillnader i hur hållbara och miljövänliga de olika materialen är.

Det finns tätskikt som till stora delar är gjort av återvunnet material och som har garantier som gäller i 15 år, men det finns även alternativ som har kortare hållbarhet och är tillverkat av material som inte är lika miljövänligt.

Fortsätt läsa Hållbara byggmaterial

Kretslopp och återvinning

Vissa naturresurser riskerar att ta slut om de används i produktionen av t ex byggmaterial. Andra material och ämnen som frigörs när de utvinns ur naturen bidrar till miljöförstöring.

För att undvika att använda naturresurser som riskerar att ta slut talar man om att använda förnyelsebara råvaror i framställningen av byggmaterial.

Fortsätt läsa Kretslopp och återvinning

Annons