Hållfasthet

Hållfasthet i byggnader

Byggnadsstommen skall klara av alla de belastningar och påfrestningar byggnaden utsätts för under dess livslängd.

Punktlast

Avsnittet om hållfasthetslära beskriver generellt och översiktligt hur byggnadsdelar och material påverkas och spänningar uppstår vid olika laster/belastning.

Läs mer:

Hållfasthetslära

Om hållfasthet hos material och konstruktioner Ett materials eller en byggdels hållfasthet är ett mått på hur stora påkänningar materialet ...
Läs Mer

Påkänningar

När en byggnadsdel t ex ett bjälklag eller en balk utsätts för en belastning i någon punkt uppstår spänningar i ...
Läs Mer

Laster

Laster (tyngder) som påverkar en byggnad, en väg eller anläggning kan beräknas som en kraft som verkar - med ett ...
Läs Mer

Länkar:

Ingenjörshandbok (PDF)
Byggnadsstatikens grunder

.

Annons


Kunskapsport för byggare

Don`t copy text!