Hållfasthet i byggnader

Byggnadsstommen skall klara av alla de belastningar och påfrestningar byggnaden utsätts för under dess livslängd.

Punktlast

Annonsplats
Annonsplats

Avsnittet om hållfasthetslära beskriver generellt och översiktligt hur byggnadsdelar och material påverkas och spänningar uppstår vid olika laster/belastning.

Funktion och hållfasthet – Byggnadsstommar

Stomsystem Tyngden från bjälklaget och ovanpåliggande byggdelar förs via bjälklaget och bärande väggar ner till grunden. I vissa fall måste ...
Läs Mer

Hållfasthetslära

Om hållfasthet hos material och konstruktioner Ett materials eller en byggdels hållfasthet är ett mått på hur stora påkänningar materialet ...
Läs Mer

Påkänningar

När en byggnadsdel t ex ett bjälklag eller en balk utsätts för en belastning i någon punkt uppstår spänningar i ...
Läs Mer

Laster

Laster (tyngder) som påverkar en byggnad, en väg eller anläggning kan beräknas som en kraft som verkar - med ett ...
Läs Mer

Taklutning och snölast

Vid beräkning av takkonstruktionens hållfasthet skall man bl.a. ta hänsyn till snölasten. Som underlag för bedömning av snölasten utgår man ...
Läs Mer

Förstärkning med fundament

Ett fundament är en förtjockning av underlaget som hjälper till att sprida lasten i sidled och därmed minskar de skadliga ...
Läs Mer

Annonsplats