Hållfasthet

Hållfasthet i byggnader

Byggnadsstommen skall klara av alla de belastningar och påfrestningar byggnaden utsätts för under dess livslängd.

Punktlast

Avsnittet om hållfasthetslära beskriver generellt och översiktligt hur byggnadsdelar och material påverkas och spänningar uppstår vid olika laster/belastning.

Läs mer:

Hållfasthetslära

Om hållfasthet hos material och konstruktioner Ett materials eller en byggdels hållfasthet är ett mått på hur stora påkänningar materialet ...
Läs Mer

Påkänningar

När en byggnadsdel t ex ett bjälklag eller en balk utsätts för en belastning i någon punkt uppstår spänningar i ...
Läs Mer

Laster

Laster (tyngder) som påverkar en byggnad, en väg eller anläggning kan beräknas som en kraft som verkar - med ett ...
Läs Mer

Länkar:

Ingenjörshandbok (PDF)
Byggnadsstatikens grunder

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!