Hållfasthet i byggnader

Byggnadsstommen skall klara av alla de belastningar och påfrestningar byggnaden utsätts för under dess livslängd.

Punktlast

Avsnittet om hållfasthetslära beskriver generellt och översiktligt hur byggnadsdelar och material påverkas och spänningar uppstår vid olika laster/belastning.


=> Logga in för alla artiklar om hållfasthetslära eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel