Ritningsexempel

Bild: Pixabay.com

De ritningar och exempel som visas här  på Byggipedia  kommer i huvudsak från ett och samma projekt.

Observera dock att förteckningen och länkarna nedan avser några utvalda ritningar från projektet – inte alla.,

För att veta vilka bygghandlingar som finns i ett projekt sammanställs de alla i en ritningsförteckning.

Ritningsförteckning

En ritningsförteckning är en sammanställning av alla de ritningar och bygghandlingar, t ex beskrivningar som används i byggprojektet.

I ritningsförteckningen för ett projekt  finns följande information:

  • uppgifter om de olika projektörerna, vem som är handläggare och telefonnummer.
  • datum för senaste version/utskick till bygget
  • lista över alla bygghandlingar som tagits fram
  • senaste revideringen

Ritningsexempel

Förteckning med länkar till de ritningsexempel som används här på Byggipedia.


OBS! Det finns flera upphovsmän till nedanstående ritningar! Du får därför inte använda följande PDF-filer för enskilt ändamål (eget bruk). Inte publicera, sprida eller använda för kommersiellt bruk.

Kontakta Byggipedia om du har frågor kring detta!


Markritningar (M)

Arkitektritningar (A)

Konstruktionsritningar (K)

El-ritningar (E)

VVS-ritningar (V)

Fler bygghandlingar:

Företag som medverkat med ritningsunderlagen bl a:

.

Annons


Kunskapsport för byggare

Don`t copy text!