Ritningsexempel

Bild: Pixabay.com

En ritningsförteckning är en sammanställning av alla de ritningar och andra bygghandlingar, t.ex beskrivningar, som ska användas i byggprojektet.

I ritningsförteckningen finns också följande information:

  • uppgifter om de olika projektörerna, uppdragsansvarig handläggare,
  • sammanställning av projektets bygghandlingar, dvs ritningar och beskrivningar,
  • uppgifter om revideringar,
  • datum för senaste version.

Ritningsexempel

Nedanstående förteckning med länkar är utvalda exempel på bygghandlingar som använts i ett verkligt byggprojekt. Alla projektets ritningar är dock inte med här.


OBS! De projektörer som tagit fram ritningarna har upphovsrätt. Det innebär att Du får skriva ut dem som PDF för eget privat bruk för att använda dem i studiesyfte (enbart!).

  • Ritningarna får INTE publiceras, spridas, säljas vidare eller användas i yrkemässig verksamhet.
  • I utbildning hänvisas eleverna till ritningarna här på Byggipedia

Markritningar (M)

Arkitektritningar (A)

Konstruktionsritningar (K)

El-ritningar (E)

VVS-ritningar (V)

Fler bygghandlingar:

Företag som medverkat med ritningsunderlagen bl a:

Länkar

Exempel på ritningar för rivning/håltagning (håltagning.nu)

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!