Bild: Pixabay.com

En ritningsförteckning är en sammanställning av alla de ritningar och andra bygghandlingar, t.ex beskrivningar, som ska användas i byggprojektet.

I ritningsförteckningen finns också följande information:

  • uppgifter om de olika projektörerna, uppdragsansvarig handläggare,
  • sammanställning av projektets bygghandlingar, dvs ritningar och beskrivningar,
  • uppgifter om revideringar,
  • datum för senaste version.

Ritningsexempel

Nedanstående förteckning med länkar är utvalda exempel på bygghandlingar som använts i ett verkligt byggprojekt. Alla projektets ritningar är dock inte med här.


=> Logga in för att alla ritningsexempel för A,K,El, VS, Brand och Mark eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel


Företag som medverkat med ritningsunderlagen bl a: