Ritningsexempel

Bild: Pixabay.com

En ritningsförteckning är en sammanställning av alla de ritningar och andra bygghandlingar, t.ex beskrivningar, som ska användas i byggprojektet.

I ritningsförteckningen finns också följande information:

  • uppgifter om de olika projektörerna, uppdragsansvarig handläggare,
  • sammanställning av projektets bygghandlingar, dvs ritningar och beskrivningar,
  • uppgifter om revideringar,
  • datum för senaste version.

Ritningsexempel

Nedanstående förteckning med länkar är utvalda exempel på bygghandlingar som använts i ett verkligt byggprojekt. Alla projektets ritningar är dock inte med här.


OBS! De projektörer som tagit fram ritningarna har upphovsrätt. Det innebär att Du får skriva ut dem som PDF för eget privat bruk för att använda dem i studiesyfte (enbart!).

  • Ritningarna får INTE publiceras, spridas, säljas vidare eller användas i yrkemässig verksamhet.
  • I utbildning hänvisas eleverna till ritningarna här på Byggipedia

Markritningar (M)

Arkitektritningar (A)

Konstruktionsritningar (K)

El-ritningar (E)

VVS-ritningar (V)

Fler bygghandlingar:

Företag som medverkat med ritningsunderlagen bl a:

Länkar

Exempel på ritningar för rivning/håltagning (håltagning.nu)

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia.se och får inte användas i utbildningsyfte utan licens. Elever på licensierad skola får - för eget bruk - behålla utskrivet material som använts i undervisningen. Materialet får dock inte spridas vidare eller säljas.

Skolor och lärare med licens samt deras elever får använda denna utskrift/utskriftskopia i undervisningen under läsåret 2018/19
Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning. Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!