Bild: Pixabay.com

Nedanstående förteckning med länkar är utvalda exempel på bygghandlingar som använts i ett verkligt byggprojekt. Alla projektets ritningar är dock inte med här.

Ritningarna är kopplade till artiklar och läromedel om ritningsläsning på Byggipedia samt till de kunskapsfrågor som Byggipedia tagit fram till de olika delarna

Annonsplats

Vid önskemål om att använda ritningarna kontakta Byggipedia för offert. Beskriv i ett mail: hur materialet är tänkt att användas, visas samt vem/vilka som behöver tillgång till det.

PREMIUM innehåll

Kontakta Byggipedia för att köpa utbildningsmaterial i ritningsläsning

Företag som medverkat med ritningsunderlagen bl a:

Annonsplats