Byggbranschens arbetsgivarorganisationer

Arbetsgivarorganisationerna i byggbranschen arbetar med långsiktiga medlemsfrågor såsom marknad, ekonomi, kompetensförsörjning, utbildningsfrågor och rekrytering samt den politik och den lagstiftning som reglerar byggandet.

Det övergripande och långsiktiga arbetet med arbetsmiljö och säkerhetsfrågor är exempel på ett viktigt område för att stötta medlemsföretagen.

Annonsplats

Byggföretagen*

Byggföretagen är en av arbetsgivarorganisationerna med drygt 3000 byggföretag som medlemmar.

Byggföretagen företräder byggarbetsgivarna i avtalsrörelsen, dvs de årliga förhandlingarna med fackförbunden om löner och allmänna anställningsvillkor.

Byggföretagen har samordningsansvar för samtliga arbetsgivare i sektorn Installatörsforetagen, Plåt&Ventföretagen, Glasbranschföreningen, Måleriföretagen och Maskinentreprenörerna.

*Byggföretagen hetter tidigare Sveriges Byggindustrier.

Annonsplats

Specialistföretagen (även kallade s-företagen)

Inom byggbranschen blir många arbeten alltmer specialiserade, där olika företag anlitas för sin respektive specialkompetens. Varje specialbransch har sin arbetsgivarorganisation.

Exempel på specialistyrken och bransch- och arbetsgivarorganisationer är:

Det är normalt Byggföretagen som är specialföretagens part i avtalsrörelsen och vid förhandling om villkoren i kollektivavtalen. Det innebär att alla specialistbranscher under Byggföretagen har lika villkor oavsett yrke, bransch och arbetsgivare.

Läs mer:

Annonsplats