Nu ska Byggipedia blir ännu bättre

För att täcka våra omkostnader hittills och framåt för att kunna fortsätta tillhandahålla information gratis för yrkesverksamma i och i anslutning till samhällsbyggnadsbranschen  – använder vi annonsnätverk med annonser integrerat i det innehåll och de delar som inte helt och hållet sponsras av samarbetspartners.

För de som använder materialet hämtat från Byggipedia inom ramen för inkomstbringande verksamhet, t ex föredragshållare, läromedelsförfattare/utgivare och utbildningsanordnare SKA ha tillstånd och göra rätt för sig genom att köpa rättigheter.

Annonsplats

Målet är att tillsammans med befintliga och nya samarbetpartners skapa tillgång till ett annonsfritt material som kan användas i utbildningssyfte.


Tillsammans med befintliga och nya samarbetspartners och delägare öppnar vi för att fortsätta utveckla bl.a:
  • bransch- och yrkesspecifik information
  • en öppen informationsportal för yrkesverksamma och branschens intressenter: Våra besökare
  • sponsring av specifika sidor eller ämnesområden
  • nya och fördjupade kunskapsområden inom samhällsbyggnad
  • annons- och marknadsföringstjänster
  • rekrytering och yrkesinformation – som även når ut till allmänheten.

Du som har intresse och förutsättningar att medverka med underlag och/eller bidra med finansiering inom något av ovanstående är välkommen att höra av dig.

Intresseanmälan samarbete:Annonsplats