Nu ska Byggipedia blir ännu bättre

För att täcka de omkostnader vi hittills haft och för att kunna fortsätta tillhandahålla information gratis för vanliga användare behövs intäkter – via annonser för de sidor och de delar som inte sponsras.

Vi arbetar med att ta fram möjlighet – för de som använder materialet inom ramen för inkomstbringande verksamhet, t ex föredragshållare, läromedelsförfattare/utgivare och utbildningsanordnare – att kunna göra rätt för sig genom att köpa rättigheter och samtidigt då får tillgång till ett annonsfritt och för ändamålet anpassat material.

Annonsplats

Tillsammans med befintliga och nya samarbetspartners och delägare öppnar vi för att fortsätta utveckla bl.a:
  • bransch- och yrkesspecifik information
  • en öppen informationsportal för yrkesverksamma och branschens intressenter: Våra besökare
  • sponsring av specifika sidor eller ämnesområden
  • nya och fördjupade kunskapsområden inom samhällsbyggnad
  • annons- och marknadsföringstjänster
  • rekrytering och yrkesinformation – som även når ut till allmänheten.

Du som har intresse och förutsättningar att medverka med underlag och/eller bidra med finansiering inom något av ovanstående är välkommen att höra av dig.

Intresseanmälan samarbete:


Övriga mail besvaras i mån av tid. Vi tillhandahåller f n inte inloggningsmöjlighet annat än till samarbetspartners som har avtal om detta.


Annonsplats