Nu ska Byggipedia blir ännu bättre

Byggipedia har under ca 10 års tid utvecklats ideellt mot visionen om en öppen och gemensam informations- och kunskapsportal för samhällsbyggnadsbranschen.

Tillsammans med befintliga och framtida samarbetspartners och delägare öppnar vi för att utveckla bl.a:

  • en öppen informationsportal för yrkesverksamma och andra branschens intressenter: Våra besökare
  • sponsring av specifika sidor eller ämnesområden
  • annons- och marknadsföringstjänster
  • nya och fördjupade kunskapsområden inom samhällsbyggnad
  • branschspecifik information och rekrytering

Du som har intresse och förutsättningar att medverka och/eller bidra med finansiering inom något av ovanstående är välkommen att höra av dig.

Intresseanmälan samarbete:


Övriga mail besvarar i mån av tid. Vi tillhandahåller f n inte inloggningsmöjlighet annat än till samarbetspartners som har avtal om detta.


För övriga besökare:

I nuläget är det enbart sponsrade sidor och ämnesområden samt gästartiklar och vissa andra artiklar fortsatt tillgängliga för besökare.

Efterhand som vi får fler sponsorer och andra samarbetspartners samt möjlighet att finansiera webbplatsen i sin helhet är planen att resterande innehåll successivt ska bli tillgängligt igen.