Just nu är det många som kontaktar oss om inloggning och tillgång till kunskapsunderlagen på Byggipedia.

Inloggningsmöjlighet till webbplatsen gäller f.n. enbart de samarbetspartners och skolor som har köpt nyttjanderättighet för eget bruk.

Vi arbetar även på en lösning för företag och skolor att öppna Byggipedia via länk från sitt intranät/LMS. Kontakta oss vid intresse.

Under omarbetningen av webbplatsen kan vi också – i mån av tid – ta fram enskilda läromedel eller utvalda/artiklar inom specifika områden, ev redigerade – och tillhandahålla dessa  som PDF-er med licens. Ange vilka kunskapsområden som är av intresse samt hur, var och hur länge det ska användas, antal studerande etc, så återkommer vi med förslag och offert.

Vi har tyvärr inte längre möjlighet att hjälpa till med rådgivning och vägledning kring examensarbeten, ritningstolkningen eller andra byggtekniska frågor resp.  tvister och ansvarsfrågor.

Kontakt oss på:

Vi försöker svara alla så snart vi hinner och så gott vi kan.

Vi sparar INTE uppgifter, t ex namn eller epost i något register!

Obs! Ibland kommer inte våra svar fram pga spam-filter och serverinställningar. (se info nedan)


Vi emotser nu tacksamt konkreta förslag eller idéer kring framtida samverkan med Byggipedia samt hur denna framtid kan finansieras! 

Prioriterade frågor för Byggipedia är nu att efterhand kunna öppna upp alla kunskapsområden för alla:

  • generell sponsring och långsiktiga samarbeten/lösningar för utveckling av kunskap och information på webbplatsen.
  • sponsring och utveckling av respektive kunskapsavsnitt, t ex via branschorganisationer eller företag med spetskompetens.
  • intäkter via nyttjanderättigheter för samarbetspartners och sponsorer,
  • försäljning av anpassade läromedel, utbildningspaket, och validering*.
  • konsulttjänster t ex inom research, sammanställning av information eller utveckling av digitala, onlinebaserad applikationer.
  • gästartiklar och andra underlag till webbplatsen såsom branschens, leverantörers, experters och konsulters samt lärares egna underlag, erfarenheter eller åsikter.

*Kompletta och anpassningsbara kurs- och utbildningspaket, läromedel och underlag för validering finns att köpa för flera yrken i branschen.


Om du har problem med kontaktformuläret eller inte fått svar inom ett par dagar:

  • Kolla först skräppostmappen och markera i förekommande fall vår mailadress som icke-skräppost
  • Be vid behov er mailleverantör att kontrollera serverinställningar och att vitlista epost från byggipedia.se på mailservern.