Byggipedia är visionen om en öppen och gemensam informations- och kunskapsportal för samhällsbyggnadsbranschen och för kompetensförsörjning. Det har var utgångspunkten sedan start för 10 år sedan. Allt arbete med webbplatsen och dess innehåll har skett ideellt.

Vi fyller fortfarande på med fakta, artiklar och underlag för utbildningar efterhand som vi har möjlighet. Samarbetspartner kan få tillgång till såväl befintligt som nytt innehåll.

Med fler samarbetspartners och sponsorer är förhoppningen att kunna uppdatera, webbplatsen och öppna upp allt innehåll igen.

Inloggningsmöjlighet till webbplatsens kan enbart erbjudas organisationer, samarbetspartners och skolor som har köpt licenser. Detta så länge vi inte har finansiering för att kunna uppdatera och fortsätta som öppen webbplats igen.

  • Tyvärr hinner vi inte hantera enskilda prenumerationer, inloggning och support.
  • Vi har heller inte längre möjlighet att hjälpa till med rådgivning och vägledning kring examensarbeten, ritningstolkningen eller andra byggtekniska frågor resp.  tvister och ansvarsfrågor.
  • Vi kan inte heller längre tillhandahålla licenser till reducerat pris. Detta eftersom intresset inte visat sig tillräckligt stor från skolornas sida att för att det ska ”gå runt”.

Personer med kunskap och erfarenhet inom specifika områden som vill medverka med sakkunskaper, erfarenheter, aktuella exempel ur verkligheten eller debattartiklar får gärna hör av sig!

Organisationer som som vill bidra till utveckling av Byggipedia, t ex sponsra och bidra till ett specifikt område – eller som vill anlita oss i egna projekt inom utveckling, information, webb är välkomna att kontakta oss:

Vi emotser nu tacksamt konkreta förslag eller idéer! 

*Vi sparar INTE uppgifter, t ex namn eller epost i något register!

Obs! Ibland kommer inte våra svar fram pga spam-filter och serverinställningar. (se info nedan). 


Om du har problem med kontaktformuläret eller inte fått svar inom ett par dagar:

  • Kolla först skräppostmappen och markera i förekommande fall vår mailadress som icke-skräppost
  • Be vid behov er mailleverantör att kontrollera serverinställningar och att vitlista epost från byggipedia.se på mailservern.