Kunskapsunderlag och läromedel för skolor

Strukturerat och annonsfritt framtaget som läromedel – och komplement till andra läromedel – för bl.a. bygg-, anläggnings- och fastighetsutbildningar.

Just nu uppdateras utskriftsversionerna. Arbetet beräknas vara klart före terminsstart ht-24.

Annonsplats

Just nu arbetar vi också för att ett ökat stöd från flera organisationer i branschen så att vi kan ta fram läromedel inom fler ämnesområden.

Utskriftsbara ämneskunskaper till skolor har sammanställts med stöd från Byggipedias samarbetspartners och sponsorer.

 

Arkitekturstilar och ingenjörskonst

Om västerländsk arkitektur och byggnadshistoria influerad av olika epoker politik, kultur, ekonomi, traditioner mm. HÄMTA AVSNITT

 

Byggmaterialkunskap

Sammanställning och genomgång av några av de vanligaste byggmaterialen, råvaror, användning och egenskaper. HÄMTA KAPITEL

Isoleringens funktion

Byggnadsdelar isoleras av olika anledningar, t ex mot kyla, fukt, brand eller ljud. Här beskrivs isoleringens olika syften och funktion. HÄMTA KAPITEL

 

Grundkonstruktioner

Genomgång av traditionella grundkonstruktion och förutsättningar. HÄMTA KAPITEL

 

Jord- och stenmaterial

Jord- och stenprodukter som används i bygg- och anläggningsbranschen. Användning, materialegenskaper och kornstorlek mm. HÄMTA KAPITEL

 

Produktionsmetoder och ekonomi

genomgång av produktionsmetoder, materialval och dess olika förutsättningar inklusive ekonomiska aspekter. HÄMTA KAPITEL

 

Byggbranschens lagar & regler

Lagstiftningens grundläggande principer, entreprenadjuridik, icke tvingande branschregler och branschens standardavtal. HÄMTA KAPITEL

 

Säkra lyft

Översiktlig genomgång med exempel avseende lyft med kran. Regelverk, lyftvinklar och lastkoppling samt om kommunikation och säkerheten. HÄMTA KAPITEL

 

Första hjälpen – Bygg och anläggning

Överblick och sammanställning av första hjälpen och hantering av personskador samt agerande vid krissituation. HÄMTA KAPITEL

Ämneskunskaper för utskrift har tagits fram med stöd av Byggipedias samarbetspartners bl.a:
Annonsplats