Annonsfritt: Korta och sammanfattande genomgångar anpassade för att ge en grundkunskap och översikt inom viktiga kunskapsområden. Flera ämnesområden är anpassade efter kunskapsmål i yrkesutbildningarna.

Vid intresse att köpa nedanstående eller annat sammanställt annonsfritt läromedel Byggipedia utvecklat – maila en förfrågan! (ange syfte, hur ni vill använda materialet, hur länge och hur många personer/studerande som kommer att få tillgång till materialet. Specificera vad ni behöver enligt nedan eller önskemål om anpassat annonsfritt material baserat andra ämnesområden än nedanstående)

Annonsplats

Anpassat för utbildning:

Arkitekturstilar och ingenjörskonst

Byggmaterialkunskap

Isoleringens funktion

Kunskap om jord- och stenmaterial

Grundkonstruktioner

Produktionsmetoder och ekonomi

Kunskap om branschens lagar & regler

Säkra lyft

Första hjälpen – bygg- och anläggning

Annonsplats