Byggnadstekniskt brandskydd

Brandskydd i byggnader syftar till att:

  • Förebygga uppkomst av brand.
  • Upprätthålla byggnadsdelars bärförmåga vid brand.
  • Minska risken för spridning av brand.
  • Underlätta släckning, utrymning och räddningsarbete.
  • Skydda intilliggande byggnader och omgivning.

Vad krävs för att en brand skall spridas i en byggnad?

För att en brand ska starta krävs det värme, syre samt något material som är brännbart.

Brand sprids från en plats till en annan via värmestrålning, värmeledning och konvektion men det är inte bara branden och den värmeutveckling som uppstår som måste begränsas:

  • Allra farligast för människor är rökgaserna och dessa utsätts man ofta för långt innan man kanske märkt av själva branden som kanske uppstått i annan del av byggnaden.
  • För byggnader och bärande konstruktioner är det dock värmen som är värst eftersom materialen kan smälta och förlora sin bärförmåga.


=> Byggipedia söker sponsorer och andra samarbetspartners för att uppdatera och utveckla artiklar om branddimensionering av byggnader, t ex någon/några som kan visa praktiska exempel, vad man ska tänka på vid projektering respektive produktion och förvaltning.

Känner ni någon lämplig person eller organisation som kan bidra? Be dem höra av sig till Byggipedia!


Heta arbeten & Brandskydd