Alla inlägg av Byggipedia

Yrkesporträtt: Vad gör en byggchef?

Inom byggbranschens finns flera olika chefsbefattning både de inom företagens adminstrativ verksamhet och de som arbetar i projekten och  produktionen. På byggföretagens kontor arbetar kalkyl-, inköps- och arbetschefer som är direkt kopplade till planering och genomförande av bygg- och anläggningprojekten

I projektorganisationerna förekommer bland annat:

  • Projekt-, projekterings och- byggledare samt uppdragsledare och särskilda samordnare, t ex installationssamordnare.
  • Ute i produktionen arbetar produktionsledare, platschef, arbetsledare.

Här följer några filmer om hur olika byggchefers vardag kan se ut och hur deras väg till yrket sett ut:

Vilken typ av ledarskap behövs?

På webbplatsen. Byggledarskap.se kan du svara på den frågan och läsa vad några byggchefer själva  svarat.

Du behöver inte själv vara byggchef för att ha synpunkter på hur ledarskapet bör bedrivas eller påtala vanliga brister i ledarskapet. Feedback är utvecklande!

Länkar

Byggare.com
Byggcheferna
Byggledarskap.se

Beräkna materialåtgång och kostnader

Materialåtgången för ett arbetsmoment är den mängd material som behövs för attt genomföra arbetet. Detta räknas ut inför beställning eller avrop.

Det är viktigt att även räkna ut och beställa alla tillbehör som behövs för montering och infästning om detta inte redan finns på arbetsplatsen. Information om detta finns ofta i bygghandlingar och montageanvisningar.

Detta avsnitt går igenom beräkningsgången vid manuell mängdning och kostnadsdberäkning inför planering, kalkylering och inköp av byggmaterial. Varje del varvas med filmer där matematiklärare går igenom grundläggande kunskaper. Fortsätt läsa Beräkna materialåtgång och kostnader

Platsgjutning med betong

Förberedelser innan gjutning

  • Kontrollera armeringen!
  • Kontrollera distanserna så att täckskiktet runt armeringen blir  – enligt ritning!
  • Kontrollera att allt ingjutningsgods är på plats – på rätt plats – och att platsrör är fixerade så att de inte flyter upp!
  • Kontrollera att ursparningra och genomföringar är på rätt plats och fixerade.
  • Planera gjutningen – så att inga oplanerade gjutfogar uppstår!
  • Kontrollera kvalitets på betongen som skall användas
  • Beräkna mängd och beställ, ev upprättas leveransschema.

Fortsätt läsa Platsgjutning med betong