Att bygga beredskap i fredstider

Artikelförfattare: Tanja Rasmusson, Näringspolitisk chef, Byggföretagen. Tanja sitter med i regeringens tvärsektoriella näringslivsråd för totalförsvarsfrågor och har tidigare arbetat som statssekreterare på UD samt stabschef på Försvarsdepartementet. Sverige befinner sig i det mest allvarliga säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Det råder krig i vårt närområde. Mellanöstern är en krutdurk, och ...
Läs Mer

En hållbar resa för framtidens solenergi

Artikelförfattare: Christoffer Johansson, Vice VD, Windon AB. Att leda solcellsbranschen in i framtiden är för oss en solklarhet! Den fortsatta tillväxten för solcellsbranschen och utvecklingen för att effektivt tillvarata förnybar solenergi står inför utmaningar. Solenergibranschen har genomgått en imponerande utveckling under de senaste åren. I takt med det stigande intresset ...
Läs Mer
geofencing-trafikverket

Smarta Urbana trafikzoner med geofencing

Artikelförfattare: Johannes Berg, Trafikverket. Utredningsledare, programmet för digitalisering av transportsystemet och projektledare för FoI-programmet för geofencing inom Trafikverket. Del 5: 7 juni 2022 Artikelserien om Geofencing baseras på artikel för tidningen Husbyggaren av samma författare. I det Vinnova-finansierade projektet Smarta Urbana trafikzoner har Stockholms stad tillsammans med bland annat, HAVI, ...
Läs Mer

Geofencing – Utmaningar och nästa steg

Artikelförfattare: Johannes Berg, Trafikverket.Utredningsledare, programmet för digitalisering av transportsystemet och projektledare för FoI-programmet för geofencing inom Trafikverket. Del 4: 6 juni 2022 Artikelserien om Geofencing baseras på artikel för tidningen Husbyggaren av samma författare. Det finns många potentiella områden där geofecingteknik kan bidra till att skapa nytta. Det kvarstår dock ...
Läs Mer

Geofencing – Potentiella användningsområden

Artikelförfattare: Johannes Berg, Trafikverket. Utredningsledare, programmet för digitalisering av transportsystemet och projektledare för FoI-programmet för geofencing inom Trafikverket. Del 3: 30 maj 2022 Artikelserien om Geofencing baseras på artikel för tidningen Husbyggaren av samma författare. Teknik för geofencing har potential att spela en viktig roll i utvecklingen av framtidens transportsystem ...
Läs Mer
geofencing-trafikverket

Geofencing – Hur används tekniken idag?

Artikelförfattare: Johannes Berg, Trafikverket. Utredningsledare, programmet för digitalisering av transportsystemet och projektledare för FoI-programmet för geofencing inom Trafikverket. Publicerad: 16 maj 2022 Artikelserien om Geofencing baseras på artikel för tidningen Husbyggaren av samma författare. Geofencing (geostaket) har funnits tillgänglig ett antal år och demonstrationer av tekniken har bland annat genomförts ...
Läs Mer

Geofencing i ett uppkopplat transportsystem

Artikelförfattare: Johannes Berg, Trafikverket. Utredningsledare, programmet för digitalisering av transportsystemet och projektledare för FoI-programmet för geofencing inom Trafikverket Del 1: 9 maj 2022 Artikelserien om Geofencing baseras på artikel för tidningen Husbyggaren av samma författare. Digitaliseringens effekter genomsyrar allt. Teknisk utveckling har i alla tider förändrat människors livsvillkor och samhällsorganisation ...
Läs Mer

Superhjälmen har nått byggbranschen

Artikelförfattare: Daniel Pernikliski arbetar för  STIB med kommunikation och utbildning. Artikel publicerad: 29 januari 2020 I somras lanserades bygghjälmen som reducerar kraften vid sneda islag bättre än traditionella hjälmar. Hemligheten vilar på en uppfinning som heter MIPS, vilken kan minska risken för skador i hjärnan. MIPS, Multi-Directional Impact Protection System, ...
Läs Mer
Michael Thydell Gästskribent Byggipedia september 2019

BIM i praktiken

Artikelförfattare: Michael Thydell har bakgrund inom arkitektur och datorteknik på KTH och flera års erfarenhet av digitalisering av organisationer, bland annat inom bygg- och fastighetsindustrin. Med  sin expertis inom digitalisering och praktiskt tillämpad BIM är Michael Thydell  också en flitigt anlitad skribent och föreläsare. Michael Thydell på: Linkedin. BIM är ett koncept ...
Läs Mer

En bostadspolitik anpassad till verkligheten

Artikelförfattare: Björn Wellhagen har tidigare varit näringspolitisk chef samt bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier (nuvarande Byggföretagen). Artikel publicerad: 14 mars 2019 En del av den bostadskris som Sverige befinner sig i just nu beror på att det befintliga beståndet inte används tillräckligt effektivt. Många bor idag inte optimalt utifrån sin ...
Läs Mer
Laddar…
Annonsplats