Kunskapsunderlaget om ritningsläsning på Byggipedia används av utbildningsanordnare bl.a. inom yrkesutbildningarna, YH, samt som grund och introduktion för ingenjörsutbildningar, fastighetsförvaltare, mäklare, byggmaterialbranschen.

Just nu redigeras materialet som ingår i utbildningspaketet om bygghandlingar och ritningsläsning. Länkar och sidor kan komma att ändras och stängas ner tillfälligt. Planen är att allt ska vara klart till höstterminens början.

Annonsplats
Läromedel utan annonser kan beställas till bl.a skolor

Det fria läromedlet online innehållet annonser. BLOCKERA INTE! Annonsintäkterna går till utveckling och förbättring av Byggipedia.

Läromedlet om ritningsläsning handlar om bl a:

traditionella byggnadsritningar avseende arkitektur (A), konstruktion (K) samt översiktligt el, VVS, ventilation och brand

 • vilka ritningar och dokument som styr olika typer av arbeten och delar av byggnader
 • olika ritningar, disposition och ritningssymboler
 • ritningsmått och olika ritningsskalor
 • tekniska beskrivningar och rumsbeskrivning.


Online läromedel i ritningsläsning beräknas klart till höstterminen 2024.

Annonsplats

Tills dess finns artiklar och andra sidor om bygghandlingar och ritningsläsning här: Bygghandlingar


Ett mer bearbetat material (PDFer) samt ritningsunderlaget som PDF kan även köpas inkl nyttjanderätt i undervisning.

Läromedel i ritningsläsning – grund

Innehåll:

 • Generell kunskap om ritningar, ritningssymboler, måttsättning mm
 • Grundkunskaper – tolkning av K, A, Mark samt installationsritningar
 • Ritningsexempel
 • Instuderingsfrågor kopplat till ritningar för respektive område.

Materialet om ritningsläsning och bygghandlingar är framtaget – i samarbete med byggföretag och projektörer – som en grundkurs i ritningsläsning.

Läromedlet lämpar sig också för kompetensutveckling – och självstudier för t.ex:

 • yrkeslärare
 • yrkesverksamma yrkesarbetare
 • egenföretagare i branschen.

Utbildningsanordnare kan kontakta Byggipedia för offert på komplett läromedel med ritningar och instuderingsfrågor.

Vi kan också bistå med utveckling av Byggipedias underlag, inkl nyttjanderättigheter, för skolors digitala lärplattformar.



Företag som har bidragit till detta läromedel i ritningsläsning:

Övriga källor:

 • Bygghandlingar 90 Redovisning av mark
 • Bygghandlingar 90 Redovisningsteknik
 • Rithandbok K (JW 1991)
 • Byggnadsritning – Ritsätt och ritregler, Gösta Hamrin, 1996
 • Installationsteknik för A och L, Catarina Warfvinge, LTH 2000.

Introduktion till ritningsläsning

Ritningar av olika vyer (sidor) visar både synliga och dolda delar av ett objekt  – se exempel:

Annonsplats