Just nu uppdateras utskriftsversionerna. Online med annonser – utskrift utan annonser. Fler ämnesområden kompletteras efterhand. Titta in då och då!

Ämneskunskaper för utbildningar inom samhällsbyggnad

Strukturerat och annonsfritt läromedel – för grundläggande kunskap eller som komplement till andra läromedel – inom bl.a. yrkes-, bygg-, anläggnings- och fastighetsutbildningar.

Annonsplats

Utskriftsbara ämneskunskaper till skolor har sammanställts med stöd från Byggipedias samarbetspartners och sponsorer.

Observera att läromedlet som länkas här innehåller annonser – när det läses online. Detta för att skapa intäkter att fortsätta tillhandahålla läromedel och annan branschinformation. Utskrifterna är däremot annonsfria.

ÄMNESOMRÅDEN

 

Arkitekturstilar och ingenjörskonst

Om västerländsk arkitektur och byggnadshistoria influerad av olika epoker politik, kultur, ekonomi, traditioner mm. HÄMTA AVSNITT

 

Byggmaterialkunskap

Sammanställning och genomgång av några av de vanligaste byggmaterialen, råvaror, användning och egenskaper. HÄMTA KAPITEL

Isoleringens funktion

Byggnadsdelar isoleras av olika anledningar, t ex mot kyla, fukt, brand eller ljud. Här beskrivs isoleringens olika syften och funktion. HÄMTA KAPITEL

 

Grundkonstruktioner

Genomgång av traditionella grundkonstruktion och förutsättningar. HÄMTA KAPITEL

 

Jord- och stenmaterial

Jord- och stenprodukter som används i bygg- och anläggningsbranschen. Användning, materialegenskaper och kornstorlek mm. HÄMTA KAPITEL

 

Produktionsmetoder och ekonomi

Översikt; produktionsmetoder och dess olika förutsättningar inklusive ekonomiska aspekter. HÄMTA KAPITEL

 

Byggbranschens lagar & regler

Lagstiftningens grundläggande principer, entreprenadjuridik, branschregler och branschens standardavtal. HÄMTA KAPITEL

 

Säkra lyft

Översiktlig och exempel avseende lyft med kran. Regelverk, lyftvinklar och lastkoppling samt kommunikation och säkerhet. HÄMTA KAPITEL

 

Första hjälpen – Bygg och anläggning

Överblick och sammanställning av första hjälpen och hantering av personskador samt agerande vid krissituation. HÄMTA KAPITEL


Externa webbplatser med läromedel

På uppdrag av branschorganisationer har Byggipedia tagit fram kompletta webbplatser, sammanställt bransch- och yrkesinformation samt läromedel/underlag att använda i yrkesutbildningar inom byggnadsberedninbg, murning resp. putsning.

Användarvillkor framgår på respektive webbplats.

 

Byggnadsberedning-Håltagning

Komplett läromedel för yrkesutbildning inom håltagningsyrket – sammanställt på uppdrag av BFB/HIB. HÅLTAGNING.NU

 

Fasadsystem – Putsning

Planering och utföranden av putsade fasadsystem steg för steg, toleranser och kontroll sammanställt på uppdrag av Mur- och Putsföretagen/SPEF. PUTSNING.NU

Byggipedia samarbetspartners

Annonsplats