Etikettarkiv: DEBATT

Byggarbetsmarknaden efter EU-utvidgningen

Internationalisering av byggmarknaden

I den tio år gamla rapporten Byggarbetsmarknaden efter EU-utvidgningen  diskuterades effekterna av internationalisering och hur den svenska byggmarknaden skulle påverkas

Befarade effekter av internationaliseringen:
  • Pressad prisbild och en hämmande effekt på löneutvecklingen
  • Ökad användning av utländsk arbetskraft via bl a bemanningsföretag
  • Ökad uppdelning av entreprenader
  • Utslagning av svenska entreprenörer och underentreprenörer
  • Svårigheter för elever och lärlingar att komma ut på en arbetsmarknad som består av en större andel kortvariga företag och företag med färre egna anställda än tidigare.
  • Påskyndande av strukturomvandlingen i byggsektorn

Källa: Sveriges Byggindustrier, 2005

Hur gick det?

En stor del av ovanstående tycks ha slagit in. Om allt beror på EU och internationaliseringen kanske inte är helt klargjort?

Hur ser byggarbetsmarknaden ut 2015?

Har någon saklig uppföljning av utvecklingen mellan åren 2005 och 2015 gjorts?

Strukturella hinder för god boendekvalitet till rimliga kostnader

Bostadsbyggandet går trögt

Artikelförfattare:
Mats Persson, Tekn.dr., tidigare vid Högskolan i Halmstad (numera vid Malmö Högskola)
Lennart Welin Arkitekt SAR MSA, LundTankar, observationer och slutsatser – en debattartikel.

Artikeln publicerades första gången På Kunskapslänken 2011

Artikel även publicerad på kunskapslänken.se

Bostadsbyggandet går trögt och det byggs fortfarande för lite, antalet färdigbyggda lägenheter i flerbostadshus uppgick 2009 till 14 447, en minskning med 27 % jämfört med 2008 och för 2010 fortsatte minskningen med 15 % till 10 625 lägenheter.


Det totala antalet bostäder som färdigställdes 2010 uppgick till 19 500 eller drygt 2 lägenheter per tusen innevånare vilket innebär att vi i Sverige bygger cirka hälften så många bostäder per innevånare som våra nordiska grannar, med undantag för Danmark.

Fortsätt läsa Strukturella hinder för god boendekvalitet till rimliga kostnader