Ombyggnad är inte nybyggnad (1)

Nybyggprocessen planeras och genomförs från scratch där de olika delarna och materialen monteras ihop steg-för-steg till en helhet som sedan inspekteras av besiktningsmän utifrån den helhet bygghandlingarna beskriver. Byggnadstekniska utföranden, byggdelar, material samt branschstandarder utvecklas oftast för applikation i nyproduktion – där sammansättning av byggdelar, anslutningar, energilösningar etc tillåts projekteras som en helhet från ax till limpa.

Ombyggnadsprocessen däremot påbörjas utifrån varierande befintliga förutsättningar, med eller utan tillförlitliga relationshandlingar samt utifrån i förväg mer eller mindre inspekterbara byggdelar. Av samma anledning kan det vara svårt att ta fram just standardlösningar anpassade för ROT. Istället krävs sakkunniga som rådgivare och som projektörer med kunskap både om befintlig byggnads- och inatsalltionsteknik och de byggnadstekniska krav som ställs.

Annonsplats

Ombyggnadsprocessen har varierande förutsättningar för varje enskilt projekt och objekt:

  • Åtgärdernas förutsättningar, omfattning och budget skiljer sig åt.
  • Bebyggelsen och befintliga hus skiljer sig åt även om de har samma byggnadsår.

Svårigheterna att standardisera ett ombyggnadsprojekt för med sig att även enskilda tekniska lösningar som beskrivs i standarder för nyproduktion kan bli svåra att implementera – och kräva – i samband med ROT-jobb. Åtgärder kan begränsas både fysisk och ekonomikst.

Vad som är bästa lösning bör avgöras utifrån den enskilda fastigheten, dess underhållsplan, ekonomi. Dock bör aldrig preliminära åtgärder eller egna ”patentlösningar” utföras såvida inte en nära förestående och genomgripande ombyggnad är planerad – där en kortsiktig lösning på ett akut problem bedöms kunna hålla under tiden.

Annonsplats

I annat fall bör en projektör anlitas som kan ta fram detaljutförande och även ta ansvar för detta.

Standardisering är inte alltid bästa lösning

Standardiserade lösning vid ROT och renoveringar riskerar snarare att bli mer hämmande än kvalitetsskapande. Detta kan i sin tur innebära risk att renoveringar i befintligt bestånd eller i enstaka bostäder blir eftersatt – med skador eller hög energianvändning som följd.

Branschregler tar också höjd för detta t.ex. genom att undanta långtgående krav på tekniska utföranden om de bedöms för svåra eller för kostsamma att genomföra i befintliga byggnader eller om det innebär en mer ingripande och omfattande åtgärd än den åtgärd som renoveringsarbetet avser.

Annonsplats

En hållbar och långsiktig fastighetsförvaltning

Ombyggnader, enstaka renoveringar i lägenheter och ändringar i befintliga byggnader bör alltid projekteras och dokumenteras.

Relationshandlingar för långsiktig förvaltningsekonomi

Tillförlitliga relationshandlingar är A och O för långsiktigt god och ekonomisk förvaltning utan risk för kostsamma överraskningar t.ex. i samband med underhåll, ombyggnader eller skadereglering. Detta i synnerhet om de åtgärder utförts är s.k. dolda utföranden och/eller förändringar i befintliga  ritningar/relationshandlingar.

Läs mer:

Annonsplats
Upphovsrätt © 2021 Byggipedia.se m.fl.
Dela
Det är inte tillåtet att kopiera men anlita oss gärna för att köpa informationsmaterial.

Copyright © Byggipedia.se 2023
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Det innebär att du får använda utskriften för eget bruk men att det är straffbart att kopiera, scanna och sprida materialet.