Verksamheter inom samhällsbyggnad arbetar med planering, byggande av bostäder, industri och infrastruktur för logistik och transporter av både gods och människor.

Inom samhällsbynnadssektorn ingår även förvaltning av benyggda områden, städer, hus, och anläggningar. Även förvaltning av kultur- och naturmiljö samt att utövande av verskamhet inom bygg- och anläggning tar hänsyn till andra samhällsvärden än de egna.

Annonsplats

Hållbarhetsperspektivet för samhällsbyggnadsbranschens aktörer behöver utgå ifrån helheten och långsiktighet för att skapa repsketive bevara naturmiljöer, ekologiskt mångfald, ekonomi och social hållbarhet för invånare mm.

Annonsplats