Ansvarsfriskrivningar för byggipedia.se

Genom att öppna och bläddra igenom webbplatsen: www.byggipedia.se  (nedan även benämnd ”Webbplatsen”), eller genom att använda och/eller ladda ner innehåll och
information från webbplatsen, godkänner och accepterar du nedan angivna användarvillkor:

 • Användning av information på webbplats sker på eget ansvar och på egen risk. Det samma gäller informationen som fås via externa länkar från webbplatsen.
 • Webbplatsen ska inte anses ha en rådgivande eller professionell relation till användare/besökare.
 • Information på webbplatsen tillhandahålls i  informationssyfte enbart och är inte avsedd eller utformad för tillämpning i projekt eller annan praktisk/juridisk situation.
 • Ansvariga för webbplatsen garanterar inte:
  • att informationen på webbplatsen är komplett, heltäckande, aktuell och relevant för varje användares/besökares behov
  • att webbplatsen är fri från felaktigheter eller inaktuell information.
 • Ansvariga för webbplatsen samt de som bidrar med innehåll har inget ansvar för direkta eller indirekta skador eller förluster som uppkommer i samband med:
  • användning av informationen på webbplatsen
  • användning av och den information som tillhandahålls på externa länkade webbplatser, artiklar eller dokument.

.

Annonsplats
Annonsplats