Avgränsningar och friskrivningar

Informationen på Byggipedia är allmän och  inte avsedd att användas som rådgivande, eller tillämpas som underlag, i praktiskt, tekniskt eller juridiskt syfte.

Byggipedia ansvarar inte för ev felaktig information eller för användning av informationen på webbplatsen.

Annonsplats

Besökare ansvara själv för att kontrollera att innehållet är aktuellt. Framförallt gäller detta de lagar, förskrifter, branschregler och -standarder som ofta uppdateras.

Byggipedia gör alltså inte anspråk på att vara en vetenskaplig källa till information!

Läs även: Immateriella rättigheter/upphovsrätt

Annonsplats

Ansvarsfriskrivningar för byggipedia.se

Annonsplats

Genom att öppna och bläddra igenom webbplatsen: www.byggipedia.se  (nedan även benämnd ”Webbplatsen”), eller genom att använda och/eller ladda ner innehåll och
information från webbplatsen, godkänner och accepterar du nedan angivna användarvillkor:

 • Användning av information på webbplats sker på eget ansvar och på egen risk. Det samma gäller informationen som fås via externa länkar från webbplatsen.
 • Webbplatsen ska inte anses ha en rådgivande eller professionell relation till användare/besökare.
 • Information på webbplatsen tillhandahålls i  informationssyfte enbart och är inte avsedd eller utformad för tillämpning i projekt eller annan praktisk/juridisk situation.
 • Ansvariga för webbplatsen garanterar inte:
  • att informationen på webbplatsen är komplett, heltäckande, aktuell och relevant för varje användares/besökares behov
  • att webbplatsen är fri från felaktigheter eller inaktuell information.
 • Ansvariga för webbplatsen samt de som bidrar med innehåll har inget ansvar för direkta eller indirekta skador eller förluster som uppkommer i samband med:
  • användning av informationen på webbplatsen
  • användning av och den information som tillhandahålls på externa länkade webbplatser, artiklar eller dokument.

 

Annonsplats