Friskrivningar

Ansvarsfriskrivningar för byggipedia.se

Genom att öppna och bläddra igenom webbplatsen: www.byggipedia.se  (nedan även benämnd ”Webbplatsen”), eller genom att använda och/eller ladda ner innehåll och
information från webbplatsen, godkänner och accepterar du nedan angivna användarvillkor:

 • Användning av information på webbplats sker på eget ansvar och på egen risk. Det samma gäller informationen som fås via externa länkar från webbplatsen.
 • Webbplatsen ska inte anses ha en rådgivande eller professionell relation till användare/besökare.
 • Information på webbplatsen tillhandahålls i  informationssyfte enbart och är inte avsedd eller utformad för tillämpning i projekt eller annan praktisk/juridisk situation.
 • Ansvariga för webbplatsen garanterar inte:
  • att informationen på webbplatsen är komplett, heltäckande, aktuell och relevant för varje användares/besökares behov
  • att webbplatsen är fri från felaktigheter eller inaktuell information.
 • Ansvariga för webbplatsen har inget ansvar för direkta eller indirekta skador eller förluster som uppkommer i samband med:
  • användning av informationen på webbplatsen
  • användning av och den information som tillhandahålls på externa länkade webbplatser, artiklar eller dokument.

Byggipedia skyddas av immateriella rättigheter

 • Webbplatsen är exklusiv egendom tillhörande Byggipedia.
 • Innehållet skyddas således enligt upphovsrättslagen.
 • Kopiering av innehållet utan tillstånd – samt utan tydlig källanvisning – är förbjudet!
 • Undantag gällande immateriella rättigheter:
  • För enskilt innehåll på webbplatsen, t ex gästartiklar, bilder, citat, PDF´er och inlänkad material, skall rättigheterna anses tillhöra normalt aktuell källa, t ex extern organisation eller webbplats resp enskild författare/person.

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera men anlita oss gärna för att skapa ett eget informations- eller utbildningsmaterial!