Vad är automation?

Automation innebär att olika komponenter samordnas för att styra ett arbete utan att en människa behövs för att övervaka styrsystemet.

I bygg- och anläggningsbranschen finns många arbeten som kan automatiseras men ännu så länge behövs en person för att installera, hantera och övervaka arbetet som utförs.

Annonsplats

En yrkesarbetaren, t.ex. håltagare eller maskinförare, övervaka och styr arbetet, t ex med en handenhet, dator eller joystick.

Tillgänglig teknik för automatisering

Idag finns teknik utvecklad för att maskiner med hjälp av noggranna förberedelser och positioneringsteknik, t. ex. via GPS. Det är både kostsamt och ibland omöjligt att lägga ner det arbete på förberedande undersökningar som skulle behövas för helt självgående maskiner – dvs. manuell styrning eller övervakning är nog i det flesta fall nödvändigt. Det innebär annars kvalitets- och säkerhetsrisker.

Möjligheter med BIM

Troligtvis kan projektering med BIM i allt större utsträckning kunna kopplas till maskiner och utrustning som används t.ex. entreprenadmaskiner. Det kan gälla mått, koordinater som fastställs i förväg när ritningar tas fram. Genom BIM kan informationen överföras direkt till maskinstyrningsenheter och moment som utsättning underlättas eller behöver inte utföras alls.

Annonsplats

Läs mer:

Annonsplats

Exempel på självgående (autonoma) maskiner:

Annonsplats