Arbeten för maskinförare

Schaktningsarbeten

Vid schaktningsarbeten används maskiner och fordon utrustade med grävskopa. Framförande av grävmaskin kräver normalt körkort.

Viktigt är att den som kör grävmaskinen har kunskap om:
  • säkerhet vid schaktning
  • säkerhet vid  transport, lastning och lossning av schaktmassor.
Säkra kopplingar vid schaktning

Annonsplats

Förflyttning av massor

Maskiner för förflyttning och transport av byggmaterial, massor eller avfall på arbetsplatsen kan vara t ex:
  • lastbilar
  • truckar
  • dumprar
  • hjullastare

Vid planering (APD) av arbetsplatsen och interntransporter är det viktigt att beakta säkra transportvägar samt placering av upplag.

Rivningsarbeten

Rivningsarbeten utförs ofta av maskinförare med t ex grävskopa. Rivning av byggnader omfattar ibland både maskinell och manuell rivning. Ibland används avancerade rivningsrobotar.

Denna film är ett exmepel från Kina där rivningen av en vägbro utföras på några timmar. Det är osäkert om det i Sverige går att få tag på så många tillgängliga resurser samtidigt. För jobbet krävdes mobilisering av hundratalet maskiner och maskinförare.

Lyft med kran

Annonsplats

Maskiner för lyft av material på byggarbetsplatsen är stationär kran eller mobilkran. Kranar manövreras av maskinförare med yrkesbevis och särskild utbildning för lyftande maskiner.

Annonsplats
  • Kranen körs antingen från hytten i tornkran eller från marken med fjärrkontroll.
  • Kommunikation med kranförare som sitter högt upp i sin hytt sker via radio och med hjälp av s k handsignaler.
Säkra Lyft

Säkra lyft innebär också att lasten hanteras och säkras och att rätt lyftredskap används – på rätt sätt.

Av säkerhetsskäl skall alla på bygget ha tillgång till signalschemat och kunna några viktiga handsignaler, t ex för ”stopp” för att på så sätt kunna kommunicera med kranföraren om det skulle uppstå problem eller en säkerhetsrisk i samband med ett lyft med kranen.

Läs mer

Annonsplats