Det är viktigt att utföra alla mätningar med stor noggrannhet.

En millimeter fel i ena änden kan i värsta fall bli flera centimeters fel i en annan ände av konstruktionen. För att undvika stora måttfel finns något som kallas för toleranser.

Annonsplats

Toleransen för en viss byggdel är maximal måttavvikelse som får förekomma. Den kan vara +/- ett par millimeter och finns ofta specificerad i bygghandlingarna eller i någon av de branschstandarder som tagits fram för olika arbeten och detaljutföranden

Vid mätningar och utsättning är det viktigt att:
  • förstå måttens betydelse för  ett byggprojekt,
  • kunna hantera olika mäthjälpmedel och instrument
  • kunna skatta t ex hur lång en meter är, hur bred en centimeter eller ett tum (2,5cm) är för att på så sätt lättare upptäcka ev fel.

Att vara bra på huvudräkning och att omvandla olika måttenheter är också en fördel!

Alla som arbetar på ett bygge behöver kunna mäta upp eller uppskatta ett mått då och då. Den huvudsakliga uppmätningen och utsättningen av de stora delarna som ingår i ett bygge brukar göras av en utsättare.

Annonsplats

På mindre byggen förekommer det oftare att varje yrkesgrupp själv mäter och sätter ut sina mått.

Exempel på val av mätinstrument:

Geografiska informationssystem, GIS

Idag används ofta avancerad teknologi och geografiska informationssystem där bl a satellitnavigering används för att fastställa läget (koordinaterna) för t ex en byggnad eller en väg..

När dessa övergripande mått som bestämmer ramarna, t ex byggnadens placering i förhållande till grannfastigheter, tomtgräns och resten av universum är klara och utsatta kan man många gånger klara sig med lite enklare utsättningsmetoder och instrument.

Annonsplats

.

Annonsplats