Utsättning

Det är viktigt att utföra alla mätningar med stor noggrannhet.

En millimeter fel i ena änden kan i värsta fall bli flera centimeters fel i en annan ände av konstruktionen. Det finns tack och lov något som kallas för toleranser, dvs små, små, pyttesmå avvikelser som faktiskt får förekomma. Men toleranserna är som sagt små, även små måttfel kan ge stora avvikelser i slutänden.

Det är viktigt att en utsättare:

  • förstå måttens betydelse för  ett byggprojekt,
  • kan hantera olika mäthjälpmedel och instrument
  • kan skatta t ex hur lång en meter är, hur bred en centimeter eller ett tum (2,5cm) är för att på så sätt lättare upptäcka ev fel.

Att vara bra på huvudräkning och att omvandla olika måttenheter är också en fördel ute på bygget!

Alla som arbetar på ett bygge behöver kunna mäta upp eller uppskatta ett mått då och då. Den huvudsakliga uppmätningen och utsättningen av de stora delarna som ingår i ett bygge brukar dock göras av en utsättare.

På mindre byggen är det vanligare att varje yrkesgrupp själv mäter och sätter ut sina mått.

Exempel på val av mätinstrument:

Geografiska informationssystem, GIS

Idag används ofta avancerad teknologi och geografiska informationssystem där bl a satellitnavigering används för att fastställa läget (koordinaterna) för t ex en byggnad eller en väg..

När dessa övergripande mått som bestämmer ramarna, t ex byggnadens placering i förhållande till grannfastigheter, tomtgräns och resten av universum är klara och utsatta kan man många gånger klara sig med lite enklare utsättningsmetoder och instrument.

 

Källor och länkar

Handbok – Geodesi, detaljmätning (1996)

Handbok GNSS-baserad detaljmätning

Fler handböcker från Lantmäteriet

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia.se och får inte användas i utbildningsyfte utan licens. Elever på licensierad skola får - för eget bruk - behålla utskrivet material som använts i undervisningen. Materialet får dock inte spridas vidare eller säljas.

Skolor och lärare med licens samt deras elever får använda denna utskrift/utskriftskopia i undervisningen under läsåret 2018/19
Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning. Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att höger-klicka och kopiera. Beställ gärna en licens för användning i utbildningssyfte eller kontakta Byggipedia.