Positioneringsteknik

För att med automatik lägesbestämma (positionera) exakt var arbetet ska utföras är det nödvändigt att maskinen/datorn kommunicerar med satelliter eller en lokal mätstation (basstation) som i sin tur är exakt lägesbestämd. Även höjder kan bestämmas och mätas under arbetet, dvs. schaktningsdjup.

Mätnoggrannhet kan uppgå till ett par millimeter men eftersom jordytan är sfärisk (rund) då krävs lokala korrigeringar av positionerna som satelliterna ger. Lantmäteriet och Sveriges kommuner har skapat ett nät av lokala mätpunkter med kända positioner som kan användas för att upprätta en lokal basstation.

Annonsplats
Bild: Pixabay

Satellitpositionering sker via GPS (amerikansk system) eller GNSS, (Glocalnass, som ger högre precision i Europa/Sverige). Positionen som satelliterna ska en ge kan påverkas av olika faktorer som medför avvikelser t.ex:

  • Atmosfäriska störningar
  • Nedslitning av skäret
  • GPS-mottagares är inte placerad i samma position som skopan.

Positioneringsteknik för entreprenadmaskiner

För att justera t.ex. grävskopans används GPS-ens olika positioner och sensorer placerade på maskinens olika delar. Med hjälp av en algoritm beräkna skopans faktiska position.

Läs mer:

Annonsplats